EMNER

Mest godt nyt for Sonofon-ansatte

Telenors professionalisme lover godt for det danske teleselskabs fremtid

AALBORG:I første omgang vil der ryge hoveder, men på længere sigt er det først og fremmest godt nyt både for Sonofons ansatte og for Nordjylland som helhed, at Telenor har købt den anden ejer, BellSouth, ud af teleselskabet. Sådan vurderes fremtidsudsigterne af teleanalytiker John Strand, Strand Consult. Han tager det for givet, at Telenor med fuld kontrol over Sonofon vil gå ind og "optimere" forretningen. Og det kan betyde, at der fyres et par hundrede af de 1400 medarbejdere i kraft af rationaliseringer og den synergieffekt, som kan opnås i samspil med Telenors øvrige selskaber. - Men fyringerne ville være kommet alligevel som følge af den priskrig, som discountselskaberne har udløst, og som i løbet af et halvt år har halveret priserne på mobiltelefoni, siger John Strand. Han forudser, at der vil forsvinde 1000 job i teleselskaberne på den konto - Sonofon tog for en måned siden forskud på den udvikling ved at afskedige 80 medarbejdere. - Men jeg tror også, at Sonofons ansatte betragter Telenors overtagelse som en lykkelig udgang på historien. De forstår udmærket, hvad det handler om, nemlig at sikre virksomheden på langt sigt, og de kunne næppe have fået en bedre ejer. Alternativet er meget mere skræmmende, Sonofon kunne sagtens være i fare for at glide helt ud. Med Telenor ved roret kan selskabet sikre sig nye markedsandele, og måske kan det endda begrænse antallet af afskedigelser, siger John Strand. Han beskriver Telenor som en uhyre veldrevet forretning, der også har været dygtig til at overføre kompetencer til sine datterselskaber i udlandet. Og når man kun i begrænset omfang har mærket Telenors positive indflydelse i Sonofon, skyldes det ifølge John Strand udelukkende, at den anden ejer, BellSouth, har været klods om benet på Sonofons udviklingsmuligheder. Amerikanerne var ikke parat til at investere langsigtet. - For at sige det helt præcist, så har BellSouth kun været ude efter én ting, nemlig at få mest muligt for deres ejerandel. Og selv om Telenor har haft aktiemajoriteten, siden de blev medejere af Sonofon i 2000, så har BellSouth gennem en aktionæroverenskomst været i stand til at bremse alt, påpeger John Strand. Han er heller ikke i tvivl om, at BellSouth var den væsentligste årsag til, at Ulrik Bülow, Sonofons meget værdsatte chef gennem fem år, forlod posten tidligere i år. - Amerikanerne har jo nærmest holdt Sonofons medarbejdere som gidsler ved at hindre selskabet i at gå ud i en offensiv strategi. Et eksempel var, da der blev sagt nej til, at Sonofon skulle byde på 3G/UMTS-licenserne. Nu har det vist sig, at det måske var en meget god ide, fordi det trækker ud med at blive levedygtig forretning, men det oplevedes som noget negativt, forklarer John Strand. - Men jeg tror, at Telenor vil være i stand til at rette op på mange af fortidens fejltagelser. De har en meget kompetent ledelse og en klar strategi, så samlet er der ingen tvivl om, at dether er godt for Nordjylland, fastslår teleanalytikeren.