EMNER

Mest mulig frihed til tv?

V-POLITIK:”Jeg er som god liberal tilhænger af de frie markedskræfter, så det er et tema, man er nødt til at se på, for man kan ikke være stavnsbundet for tid og evighed,” siger næstformand i Folketingets kulturudvalg Preben Rudiengaard (V) til NORDJYSKE Stiftstidende (10.8.) om nogle kommunale lokalplaners pligt til medlemskab af en antenneforening. Det er jo rigtigt, at markedskræfterne spiller en stor rolle i samfundets udvikling, men som mangeårig Venstremand og aktiv i antenneforeningernes verden må jeg undre mig over den manglende konsekvens i Venstres mediepolitik. Jeg kan således ikke se en sammenhæng mellem Rudiengaards ønske bedre vilkår for markedskræfterne og Venstres accept af den diskriminerende betalingsordning for TV 2, det er medieordførernes agt at indføre i 2012. Af beslutningen fremgår, at hjem med kabel-tv – altså antenneforeningernes medlemmer – skal deles i to grupper. usstande, som vælger en såkaldt grundpakke, skal fortsat kunne se TV 2 uden at det koster andet end ophavsretsafgift og bidraget til driften af antennenettet. Husstande, som formaster sig til også at ville bruge tid og penge på tv-kanaler som Discovery, DK4, TV 2 Charlie og mange andre skal forlods betale for TV 2 – formentlig omkring 300 kr., idet de jo også skal betale moms af tv-afgiften. Denne ekstraregning alene på TV 2 medfører desuden en forvridning af konkurrencen mellem tv-kanalerne, idet TV 2 får fortrinsret til forbrugernes penge. Det bliver sværere for konkurrenterne til statens tv-kanal, og det bliver endnu sværere at etablere nye tv-kanaler. Hvilket formentlig er i strid med konkurrencereglerne i EU. Jeg ønsker Preben Rudiengaard god ideologisk kamp i Venstres folketingsgruppe. Det er i øvrigt et kommunalt anliggende at vurdere, om nogle lokalplaner skulle være forældet.