Mest sygefravær i kommuner

Kommunalt ansatte har det højeste sygefravær. Hver medarbejder var i gennemsnit syg 12,5 dage i 2006

De ansatte i landets kommuner blev hjemme under dynen i gennemsnitligt 12,5 dage sidste år. Dermed har de det højeste sygefravær, viser tal fra Danmarks Statistik. Statsansatte havde gennemsnitligt 8,3 dage på langs, mens de privatansatte tilsyneladende har de stærkeste helbred med 8,1 dage. En del af forklaringen ligger i kønsfordelingen. Fælles for alle sektorer er, at kvinder har 50 procent mere sygefravær end mænd. I kommunerne er 77 procent af medarbejderne kvinder, mens 41 procent af medarbejderne i staten er kvinder og kun 35 procent i de private virksomheder. Til gengæld er kommunalt ansatte mænd oftere syge end andre mænd. Mere end halvdelen af alle kommunalt ansatte arbejder i omsorgssektoren som for eksempel hjemmehjælpere eller pædagoger, hvor der traditionelt er højt sygefravær. Det er første gang, Danmarks Statistik opgør sygefravær for alle tre sektorer. /ritzau/