Mester i lyd og støj

Forskning 25. februar 2011 05:00

¤Henrik Møller, professor, Vejgård Vejgård, fylder lørdag 60 år. Henrik Møller har stået i spidsen for at opbygge Aalborg Universitets afdeling for akustik, der siden starten i 1987 er vokset støt til i dag at være en af verdens mest anerkendte forskningsenheder inden for sit felt. I dag er AAU trækplaster for studerende og forskere fra hele verden. I den brede offentlighed er Henrik Møller blandt andet kendt for at advare mod faren for, at mp3-afspillere giver høreskader, og i de seneste år har han markeret sig tydeligt i debatten om støj fra vindmøller. Hans undersøgelser af generende, lavfrekvent møllestøj er adskillige gange blevet inddraget i den offentlige debat om både planlagte og eksisterende møller, blandt andet på grund af professorens ufravigelige principper om at lade resultaterne tale for sig selv og ikke tilpasse konklusionerne andres dagsordener. Med baggrund i en solid viden om lyd, højttalere, mikrofoner, elektronik og computere har professor Henrik Møllers faglige interesser især gået i retning af to hovedområder. På den ene side menneskets hørelse, som både rummer generel udforskning af hørelsen og mere anvendelsesorienterede ting som støjvurderinger og målemetoder, og på den anden side binaural teknik og tre-dimensionel lyd, der kan anvendes i blandt andet kontrolrum, fly-cockpits og virtual reality-miljøer. Henrik Møller har på dette område været med til at etablere firmaet AM3D, hvor han fortsat er bestyrelsesmedlem. Henrik Møller er vokset op i Åbyhøj ved Århus og student fra Århus Statsgymnasium 1970, hvorefter han blev uddannet akademiingeniør i elektroteknik på Danmarks Ingeniørakademi. I 1970'erne var han dels tilknyttet Aalborg Universitet og dels ansat hos elektronikfirmaet Brüel & Kjær i Nærum, som han har fastholdt en kontakt til gennem årene, blandt andet som direktør for et aalborgensisk datterselskab til Brüel & Kjær først i 1990'erne. I den akademiske verden har Henrik Møller i mange sammenhænge været frontløber. Som ung ph.d.-studerende undrede han sig over, hvor lidt forskere i infralyd og lavfrekvent støj samarbejdede på tværs af landegrænser. Målrettet skrev han direkte til de relevante forskere verden over og inviterede dem til konference i Aalborg året efter. Næsten alle kom, og det blev startskuddet for en serie af internationale konferencer, som afholdes hvert andet år i forskellige lande. Initiativet resulterede også i et fagligt tidsskrift om lavfrekvent støj, som nu har eksisteret i 30 år, og i et mangeårigt samarbejde med bl.a. japanske forskere. Henrik Møller var også blandt de første i den danske universitetsverden til for alvor at arbejde fokuseret med opfindelsespatenter og til at indføre engelsksproget undervisning, hvilket i dag er helt almindeligt på tekniske specialiseringer. I de seneste år har Henrik Møller arbejdet med støjdæmpning af ventilationsanlæg, og han er involveret i et forskningsprojekt, hvor forsnævrede kranspulsårer i hjertet kan afsløres ved hjælp af ganske svage lyde fra blodets strømning. Aalborg Universitet har sammen med Coloplast etableret firmaet Acarix, som skal gøre denne nye teknologi klar til markedet. Blandt de knapt så akademiske interesser er kærligheden til gamle biler, klassisk musik og jazz - også på det udøvende plan som hobbymekaniker og bigband-barytonsaxofonist. Henrik Møller er gift med Trine, og han modtog i 2008 modtog Ridderkorset.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...