Mesterfortælleren

{ Dr. phil Niels Kofoed har i anledning af 150-året for Henrik Pontoppidans fødsel samlet en række af sine foredrag og artikler om den danske nobelpristager og vor største bog mest betydningsfulde romanforfatter. ¿Fortællingens mester¿ hedder den 128 sider store bog, som ABC Publishing udgiver til en pris på 149 kr. Niels Kofoed anfører, at Pontoppidan har europæisk format, men at han er dårligt markedsført af sine egne. Hovedvægten er lagt på den fritstående digter, for hvem den højeste værdi er en frie personlighed, styret af sit eget væsens lov.