Ungdomsuddannelser

Mesterlæren god for mange unge

UDDANNELSE:Regeringen og Dansk Folkeparti har for nylig bebudet, at de vil fremsætte lovforslag om, at man vil genoptage den gamle mesterlæreuddannelse. Det var for mig glædeligt at høre, at man kunne tænke sig at genindføre mesterlæren, da jeg gennem 30 år har uddannet mange unge mennesker, der har fået svendebrev som møbelsnedker, og alle var i mesterlære. Der er for mig ingen tvivl om, at det vil være godt at genindføre denne uddannelse, også med henblik på at få flere tosprogede elever i håndværkerlære. Jeg tror, at mange af dem ville have gavn af at komme i lære i et håndværkerfag, da vi jo ved, at mange af dem har lidt svært ved det boglige på grund af sproget. Jeg har haft et par elever med udenlandsk baggrund, og de lærte ret hurtigt dansk, da de først kom i gang på værkstedet. Jeg tror, at man skal gøre sig klart, at der i de kommende år vil blive mangel på gode og dygtige håndværkere i mange fag.