Mesterstykke

NOVELLER Hanne Marie Svendsen: "Skysamleren" # # # # # # Der er i denne forunderlige novellesamlings atten fortællinger en lille, stram novelle om et manuskript, der er blevet borte forud for et møde, men i et garderobeskabs mørke finder forfatteren en lille dreng. Ham tager hun med til mødet, og han kommer til at danne baggrund for en sælsom tildragelse, som fortæller om kunstnerens vilkår og et af skabelsens gåder. Det er en afgrundsdyb og svimlende novelle med en tekst inde i teksten om skabelsens uendelige omformninger. Og der er den stærke novelle om den halvtredsårige lærerinde Lisa Andersens møde med en anden kultur i "Den persiske dreng. Uden brug af klæbrig psykologi fortælles eksistentiel om et menneske, der finder en mening med tilværelsen, og som får udløsning for en oprørstrang, der undertrykkes i den danske kulturs hverdag. Jegfortælleren gisner: "hun forelskede sig i den persiske dreng, i hans skæbne fandt hun den eventyrlige sag, hun kunne gå ind for." Hun fandt en mening med tilværelsen. Om sammenstødet mellem natur og kultur handler den dybe og perspektivrige novelle "Tolken", der fortæller om, hvorledes den pr. definition katalyserende tolk fraviger alle etiske tolkeregler og griber direkte ind i et forløb. Det bliver til en fortælling om værdier og om målsætninger. Om demens, behandlersamfund, umyndiggørelse og tilværelsens små lysglimt fortæller samlingens stærkeste novelle, "Kurstedet". Elith Simonsen lever på et kursted, hvortil han er sendt af sin søn, under ensomhedens og den manglende forståelses lod og lider under stedets kedelige rutine. Han oplever alt med en let febril intensitet: lette anstrøg af erotik, menneskelig degradering, sociale skel og en håndfast barsk bestyrerinde, som han ikke kan komme i forbindelse med. Det bliver en novelle om menneskelig afmagt over for et system og over for forhold, som Simonsen ikke har indsigt i eller kan skaffe sig overblik over. Han kæmper en ulige kamp mod nogle næsten anonyme instanser, som fratager ham stadig mere af hans personlighed og hans liv. Perspektivrig er denne novelle, for fortæller den ikke, at Simonsens magtesløshed er betinget af ham selv? Er det ikke hans egne fortrængte eller måske ikke erkendte kræfter, som i fremmedgjort skikkelse gør oprør mod ham og lammer ham, så at han er ude af stand til at komme over sin splittelse? Og bliver novellen ikke dermed et eksistentiel billede på vor virkelighed, hvis tendenser og skjulte kræfter blot ikke er gennemskuet af os? Jeg tror det, og jeg synes, at denne novellesamling, fordi der her intet omsonst sker, intet, der ikke har mening med perspektiv, er et mesterstykke. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk ] Hanne Marie Svendsen: "Skysamleren" 224 sider, 225 kr. Gyldendal Udkommer onsdag den 20. april