Metal: Arbejdsgivere skal bøde for rod i papirerne

AALBORG:Dansk Metal er klar til at føre erstatningssager mod arbejdsgivere, der har rod i papirerne. Det kommer nemlig alt for ofte til at koste fagforeningens medlemmer penge. - Vi har efterhånden mange sager, hvor vore medlemmer kommer i klemme med deres skattefrie diæt-, logi- og kilometerpenge, fordi arbejdsgiverne har rod i dokumentationen, sagde Kurt Nielsen, formand for Metals Aalborg-afdeling, på afdelingens generalforsamling, som også blev omtalt i avisen i går. Han forklarede, at problemerne opstår, når arbejdsgiverkontrollen ved Told og Skat kommer på besøg i virksomheder, hvor der ikke er orden i tingene og der mangler dokumentation i arbejdsgiverens regnskab for udbetaling af skattefri godtgørelser. - Det betyder så, at skattevæsenet sender besked til vores medlemmer, at den skattefri godtgørelse, som de har fået, vil de blive beskattet af. Med andre ord bliver vores medlemmer, der har overholdt alle regler, straffet af skattevæsnet, fordi arbejdsgiveren har rod i hans dokumentation. - Vi har kørt flere sager mod skattevæsnet på denne baggrund, men vi har tabt dem alle. - Derfor vil vi nu i stedet køre sag mod arbejdsgiverne med krav om erstatning til vore medlemmer, fordi de er uden skyld i den regning, de får fra skattevæsnet, fastslog Kurt Nielsen på generalforsamlingen. Han oplyste, at Metal har udtaget et firma, som man vil køre en prøvesag imod. Det har imidlertid medført, at arbejdsgivernes organisation har bedt fagforeningen vente med at køre sagen, indtil de har talt med skattevæsnet. - Det gør vi så. Men vi er nødt til at advare vore medlemmer og sige til dem, at hvis de er i tvivl, så skal de bede om, at arbejdsgiveren overfor dem dokumenterer rigtigheden af de udbetalte skattefri godtgørelser, rådede Kurt Nielsen og nævnte, at man kan hente et skema til det brug hos fagforeningen.