Fjerritslev

Metal drager på charmeoffensiv

30 virksomheder får besøg

LØGSTØR:I den kommende uge drager Dansk Metals Løgstør-afdeling på charmetur til omkring 30 lokaler virksomheder i Løgstør, Aars, Farsø og Fjerritslev kommuner. - Idéen med charmeturen er blandt andet at henlede virksomhedernes opmærksom på på f.eks. uddannelsesaftaler, lønsystemer og ansættelse på særlige vilkår. Der er en lang række områder hvor vi gerne vil bidrage med den viden som vi i fagforbundet ligger inde med, siger formand Karsten Nielsen. Han lægger ikke skjul på, at charmeturen også er et forsøg på at komme ind på virksomheder på en anden måde. - Ofte er vi kun i kontakt med de mange mindre metalvirksomheder, når der er en eller anden form for konflikt om eksempelvis løn. Vi vi også gerne vise virksomhedsejerne, at vi kan være en samarbejdspartner. - Langt hen ad vejen har vi jo fælles interesser, nemlig at få skabt nogle arbejdspladser, siger Karsten Nielsen. Med sig på turen rundt har han bestyrelsesmedlemer som Dansk Metal har købt fri fra de virksomheder for hvor de arbejder for at være med på turen.