Hospitaler

Metal underer sig overmanglende læger

Der må kunne laves en fornuftig vagtplan for Sygehus Vendsyssel

SKAGEN:- Vore medlemmer undrer sig over, at man kalder det Sygehus Vendsyssel og så ikke kan lave en vagtplan blandt lægerne, der betyder, at sygehuset i Skagen kan bemandes. Det siger John Knudsen, der er formand for Dansk Metals afdeling i Skagen. På generalforsamling blev en række lokaler emner berørt og naturligvis også den kommende lukning af sygehuset, der ikke kan få besat tre af de seks stillinger som sygehuslæger. - Vore folk er vant til at måtte indrette sig efter, hvor der er arbejde at få, men læger er jo nok vant til noget andet, siger formanden diplomatisk. John Knudsen konstaterede på generalforsamlingen, at der på det kommunale plan ikke er sket den helt store udvikling og at befolkningstallet falder år for år, fordi de unge flytter efter uddannelse og fordi, der i det hele taget mangler jobs. - Vi må forlange af Skagen Kommune, at der arbejdes målrettet for atskaffe nye arbejdspladser til kommunen, og det kræver blandt andet, at der er attraktive industrigrunde til rådighed, Det kunne meget vel være langs den projekterede Bøjlevej til Grenen. Det er en vej, som vi her fra vores generalforsamling skal anmode kommunalpolitikerne om at prioritere højt, sagde John Knudsen. - Vi mangler i høj grad arbejdspladser, der ikke er afhængig af fiskekvoter og fiskeripolitik. Nu afventer vi lukningen af flyvestationen, der medfører yderligere nedgang i antallet af borgere i kommunen. - Bortset fra en ny rejevirksomhed på havnen, samt udvidelse af en bestående virksomhed, er det små med tilgang af nye virksomheder og dermed flere arbejdspladser, fastslog John Knudsen over for medlemmerne. Han øjner dog også lyspunkter forude: - Vindmøllefabrikken NEG Micon har løbende udviddet medarbejderstaben, og der er nu ansat flere af vore medlemmer, end da koncernen kom ud i økonomiske vanskeligheder, der medførte store afskedigelser. - De har forstået at komme igen og har planer om at udvidde både fabrikken og produktionen, hvilket på længere sigt kan betyde flere arbejdspladser. Han roste også en række virksomheder som blandt andre Danish Yacht, som har skabt mange jobs på et område, der ikke er afhængigt af fiskekvoterne, Karstensens Skibsværft, som fastholder beskæftigelsen, værftet i Aalbæk med stor stabilitet, og Thorsen og Gaihede i Skagen, der lige nu er igang med at udruste og aptere en nybygning. - Når vi på forbundsplan diskuterer problemerne omkring skibsbygning generelt, praler jeg altid med, at vi i Skagen, som de eneste i Danmark, har fire værfter, der klarer sig godt, understregede formanden. Metals afdeling i Skagen har 422 medlemmer. Der var genvalg til formand John Knudsen, Mikkel Sørensen og Tommy Kristensen.