Mexicansk kunst i kunstforeningen

SKAGEN:Skagen Kunstforerning indleder udstillingssæsonen 2004 med en påskeudstilling. Den kan ses på Skagen by og Egnsmuseum fra 5. april. Udstillingen er med den danskfødte kunstner Gerda Hansberg Torres, som nu bor i Mexico. Hun udstiller akvareller med mexicanske motiver. Akvarellerne er iøvrigt malet på papir, hun selv har fremstillet. Skagen Kunstforening er i høj grad i live, sagde formamden, Henriette Danielsen, i sin beretning på foreningens generalforsamling, som blev holdt på Skagens Museum. Der er til sæsonen i år foreløbig planlagt tre udstillinger. Ud over påskeudstillingen er det en forårsudstilling med kunstneren Anna Starup og en sommerudstilling med Peter Carlsen. De to sidstnævnte udstillinger holdes i rådhusets forhal. Den nuværende kunstforening blev resultatet af en ekstraordinær generalforsamling i foreningen i fjor. Generalforsamlingen var dengang indkaldt med det formål at nedlægge foreningen. Der var imidlertid kræfter, som tog udfordringen med at videreføre den op, og det lykkedes den nye bestyrelse at holde et par udstillinger i fjor, ligesom den fik billedhuggeren Erik Heide’s skulptur Månehuset til Skagen, hvor den blev ustillet på plænen ved vandtårnet. Henriette Danielsen kunne på generalforsamlingen konstatere, at det endnu ikke er afklaret, om kommunens kunstfond vil medvirke til, at Heides skulptur bliver købt til varig opstilling i Skagen. Henriette Danielsen nævne også, at foreningen råder over den lille pavillion ved Banegårdspladsen. Det er planen, at den skal lejes ud til kunstnere som i en kortere eller længere periode kan brude den til udstillinger og/eller atelier. På generalforsamlingen godkendtes to ændringsforslag til foreningens vedtægter. Det er, at bestyrelsen blot behøver at bestå af fem medlemmer og at den er beslutningensdygtig, når der er tre medlemmer til stede. Vedtægtsændringer skal godkendes på to generalforsamlinger, og der indkaldes senere til en ekstraordinær for at man kan få ændringerne godkendt endeligt. På generalforsamlignen indvalgtes to nye medlemmer i bestyrelsen. Det er Kirsen Larsen og Bodil Haahr. De afløser Helge Lundgaard og Ulla Gjedsted.