EMNER

MF’er ind i kamp for nærmiljøet

Lene Hansen (S) vil om nødvendigt have loven ændret for at undgå kulissebyer

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Folketingsmedlem Lene Hansen (S) vil have ministerens svar på, hvad hun agter at gøre. ARKIVFOTO

LØNSTRUP:Folketingsmedlem for Socialdemokraterne, Lene Hansen, valgt i Hjørringkredsen vil nu støtte op om de to Lønstrupborgere, advokat Søren Torp Andersen og formanden for Løn- strup Turistfore- ning, Svend Bjørnager, i deres kamp for at undgå, at flere og flere nye huskøbere i Lønstrup tilsidesætter Hjørring Kommunes lokalplan om helårsbeboelse i det centrale Lønstrup. - Jeg vil sammen med de to borgere have stillet en række spørgsmål til miljøminister Connie Hedegaard (K) om hele problematikken omkring lokalplanen, der tilsidesættes af købere, der bruger helårsbeboelse som sommerhuse, siger Lene Hansen. Viser det sig, at der brug for en lovændring, vil jeg som medlem af oppositionen sende et beslutningsforslag til regeringen. Det kommer ikke bag på Lene Hansen, at huse i kystbyer med et oprindeligt miljø er en efterspurgt vare blandt opkøbere. - Men når der er en lokalplan, der siger at husene er til helårsbeboelse, skal den overholdes. Hvis folk kun bor i husene en kort del af året, vil Lønstrup hurtigt udvikle sig til en kulisseby. Og så vil hele lokalsamsamfundet blive sat i stå til stor skade for turist- og erhvervsliv. Det kan vi politikere ikke bare sidde at se på, siger Lene Hansen. - Kommunen udarbejder lokalplanen, og kommunen er ansvarsmyndighed. Derfor kan kommunen ikke overlade til den enkelte husejer at stå til ansvar, som Per Harfeld har givet udtryk for. Overtrædes lokalplanen, er det kommunen, der skal bringe ulovlige forhold til ophold, siger Lene Hansen. - Spørgsmålene til ministeren skal blandt andet dreje sig om, hvad hun vil gøre for at stoppe den truende udvikling, vi kan se, der er i gang i kystsamfundene. Hvis det sker med baggrund i gældende lovgivning, må den laves om, siger Lene Hansen.