MF'er klar til ordførertaler i Folketinget

BRØNDERSLEV:Birgitte Josefsen (V) skal holde sine første ordførertaler på torsdag i Folketinget. Det fortæller hun fra Christiansborg. Venstres folketingsgruppe fordelte forleden posterne i de forskellige udvalg. - Jeg er meget tilfreds med de opgaver jeg har fået i den forbindelse. Jeg er blevet næstformand i miljø- og planlægningsudvalget og har desuden fået plads i sundhedsudvalget og paragraf 71-udvalget. Herudover er jeg blevet stedfortræder i retsudvalget og europaudvalget, fortæller hun. - Både i miljøudvalget og i sundhedsudvalget venter der en lang række spændende arbejdsopgaver i forbindelse med kommunalreformen. Det glæder jeg mig meget til. Jeg har kommunalpolitisk erfaring indenfor begge områder, og håber at kunne gøre god brug af disse erfaringer. - Jeg ser også frem til arbejdet i det såkaldte paragraf 71-udvalg. Udvalget fører tilsyn med administrativt frihedsberøvede personer, og sikrer at disses rettigheder bliver overholdt. Det drejer sig for eksempel om psykisk syge personer, der bliver tvangstilbageholdt, tvangsfjernede børn og ældre på plejehjem med låst dør. Det er et meget vigtigt område, og med min mangeårige erfaring som sygeplejerske indenfor psykiatriområdet føler jeg mig godt rustet til dette arbejde. - Også i europaudvalget venter der interessante og væsentlige arbejdsopgaver i den kommende tid. Forude venter en afstemning omkring EU"s forfatningstraktat, og jeg ser frem til en spændende debat om traktaten. Jeg forventer herudover at få landbrugsområdet som mit primære arbejdsområde indenfor Europaudvalget. Indenfor Retsudvalgets område er Birgitte Josefsen blevet ordfører på et lovforslag om ændring af straffeloven og på sundhedsområdet er hun ordfører på to forslag om henholdsvis røgfrie miljøer og om det grønlandske sundhedsvæsen. - Hvorvidt man er medlem eller stedfortræder af et udvalg har ingen praktisk betydning i Folketinget. En afstemning i et udvalg foregår på den måde, at partiernes ordførere på de forskellige lovforslag fremfører om partiet kan stemme for eller imod i Folketingssalen. Der er altså ikke tale om afstemninger mellem udvalgsmedlemmerne. Som stedfortræder bliver man tildelt ordførerskaber på samme måde som de øvrige medlemmer, og man har de samme rettigheder i forhold til samråd og spørgsmål til ministrene.