MF’er: Regler langt fra det virkelige liv

Flere tusind andre efterladte må også blive ramt af reglerne for tjenestemandspension, mener Ole Stavad (S)

KØBENHAVN:Urimeligt, utidssvarende og uden sammenhæng med det virkelige liv i 2006. Sådan karakteriserer folketingsmedlem Ole Stavad (S) de regler, der er skyld i Niels Christiansens uheldige situation. - Det eksempel som jeg konkret er blevet præsenteret for, mener jeg efterlader en helt utilfredsstillende retstilstand for den efterlevende ægtefælle. Da vi jo lever i en helt anden tid, end det der afspejler sig i pensionsregulativet, er der uden tvivl tusinder, der risikerer at blive udsat for samme urimelighed, mener Ole Stavad. Han har opfordret fagforbundet Fag og Arbejde (FOA) til dels at abejde for en ændring af reglerne og dels at informere sine medlemmer massivt om problemet. Ubehagelig overraskelse - Jeg tror der er rigtig mange, som ikke er opmærksomme på de pensionsmæssige konsekvenser, som et papirløst forhold pludselig kan få for en efterlevende ægtefælle, såfremt man ikke bliver gift, inden man bliver bevilget afsked med pension. Det gælder jo også ved pensionering ved uarbejdsdygtighed, og kan derfor indtræde langt tidligere end man går og regner med, påpeger Ole Stavad. Ole Stavad har ikke bare rejst sagen over for FOA, men også overfor finansminister Thor Pedersen, som han opfordrer til at ændre reglerne. - Det må være muligt at modernisere reglerne, så de kommer til at svare til nutidens realiteter, hvor rigtig mange lever i et ægteskabslignende forhold i mange år med fælles børn, inden de gifter sig, mener Ole Stavad. Ingen kære Thor I et spørgsmål til finansministeren forslår Ole Stavad, at der som minimum åbnes mulighed for at søge om dispensation fra reglerne ”i de tilfælde, hvor de nuværende regler virker både urimelige og stridende mod tjenestemandspensionens hensigt”. Finansminister Thor Pedersen ser dog ingen grund til at ændre reglerne, så overlevende samlevere til tjenestemænd kan få pension på lige fod med overlevende ægtefæller. Spørgsmålet har været oppe at vende i anden sammenhæng i 2002. Intet behov - I den anledning tog Finansminsteriet kontakt til tjenestemændenes centralorganisationer med henblik på at få afdækket, om der var interesse og behov for at indføre samleverpension, forklarer Thor Pedersen i svaret til Ole Stavad. Centralorganisationerne rejste ikke krav om samleverpension. - På denne baggrund finder jeg det ikke rigtigt at etablere en dispensationsadgang i tjenestemandspensionsordningen, som sikre ægtefællepension i tilfælde, hvor parterne inden ægteskabets indgåelse i en årrække har levet i ægteskabslignende forhold, da det i princippet vil være en tilnærmelse til de facto at indføre samleverpension, slutter Thor Pedersen.