Lokalpolitik

MF'er vil have fryns tjekket

Politiker vil have Aalborgs borgmester til at svare på, om han vil gennemføre en undersøgelse af de kommunalt ansattes deltagelse i rejser og koncerter arrangeret af private firmaer.

- Vi har kunnet konstatere, at i Aalborg Kommune har man ikke haft styr på reglerne, man er vidende om, at der i helt konkrete tilfælde er sket en overtrædelse, siger Per Clausen (EL) om årsagen til spørgsmålet, som han stiller til byrådets spørgetid. Arkivfoto: Jens Morten

- Vi har kunnet konstatere, at i Aalborg Kommune har man ikke haft styr på reglerne, man er vidende om, at der i helt konkrete tilfælde er sket en overtrædelse, siger Per Clausen (EL) om årsagen til spørgsmålet, som han stiller til byrådets spørgetid. Arkivfoto: Jens Morten

Borgmester Henning G. Jensen (S) skal nu i byrådets spørgetid svare på, om han vil igangsætte en undersøgelse af, i hvor stort et omfang medarbejderne i kommunen har deltaget i koncerter, rejser, golfturneringer og lignende, som er arrangeret og betalt af private og organisationer. Det er folketingsmedlem Per Clausen (EL), der vil have en undersøgelse af spørgsmålet i perioden fra 2007 og frem til i dag. Per Clausen tilføjer, at spørgsmålet eventuelt kan begrænses til ansatte i lederstillinger. - Vi har kunne konstatere, at i Aalborg Kommune har man ikke haft styr på reglerne, man er vidende om, at der i helt konkrete tilfælde er sket en overtrædelse, siger Per Clausen om årsagen til spørgsmålet til byrådets spørgetid. Anmodningen kommer på baggrund af længere tids mediedebat om embedsmænds deltagelse i bl.a. en golfturnering arrangeret af bl.a. KMD, hvor eksempelvis fire embedsmænd fra Aalborg Kommune deltog. - Om en menig medarbejder ikke har overholdt lovgivningen, fordi de ikke har været opmærksom på det, det kan man sagtens tilgive, men at ledelsen heller ikke har vidst det og forsøgt at få det overholdt, synes jeg er dybt kritisabelt. Så nu vil jeg finde ud af, hvor stort et omfang, det har haft, siger han. Nej til aktindsigt NORDJYSKE Medier har så sent som i sidste uge i to omgange forsøgt at få aktindsigt i samme spørgsmål. Men kommunaldirektør i Aalborg Kommune, Jens Kristian Munk, har afvist at give aktindsigt bl.a. med henvisning til, at kommu-nen ikke har pligt til at registrere kommunalt ansattes eventuelle modtagelse af gaver. - Aalborg Kommune har valgt ikke at registrere forhold om de cirka 19.000 ansattes eventuelle modtagelse af gaver, hvorfor de ønskede oplysninger ikke forefindes, lyder det i svaret fra Jens Kristian Munk. Aalborg Kommune har dog som andre myndigheder mulighed for at give meroffentlighed, hvilket vil sige, at offentlighedslovens regler ikke forhindrer, at myndighederne efter eget skøn giver oplysninger i videre omfang af hensyn til offentlighedens interesse. I dette tilfælde kunne det være at tjekke omfanget af deltagelse i bl.a. koncerter og golfturneringer. Vil ikke undersøge Selvom kommunaldirektøren så sent som onsdag i sidste uge tilkendegav i en pressemeddelelse, at man har sat en kritisk gennemgang af gavereglerne i kommunen i gang, så har han ikke i sinde at undersøge, hvad der tidligere er modtaget eller deltaget i, ligesom han heller ikke isoleret set vil undersøge ledergruppen. I afslaget fra kommunaldirektøren lyder det i anden omgang efter 19 minutters betænkningstid. - Den kritiske gennemgang er tænkt som en sikring af, at der på ingen måde er tvivl om de gældende regler. Vi har derimod ingen planer om at undersøge de cirka 19.000 kommunalt ansattes eventuelle modtagelse af gaver. Dette gælder også for de cirka 900 kommunale ledere. På den baggrund ønsker kommunaldirektøren ikke at foretage sig yderligere med hensyn til anmodningerne om aktindsigt. Per Clausen har i øvrigt også søgt om aktindsigt i kommunens regler for ansattes modtagelse af gaver.