Musik

MGK fortsætter

THY:Musikskolerne i det gamle Viborg Amt fortsætter samarbejdet om Musikalsk Grundkursus (MGK), der er en form for en musikalsk overbygning til elever, der er særligt dygtige og interesserede. Otto Lendum fra Skive Musikskole fortæller, at der til næste år er optaget ni elever, hvilket er det antal, som staten giver støtte til. Musikalsk Grundkursus omfatter dels fælles undervisning i Skive en gang om ugen - med rytmisk træning, hørelære, teori og musikkundskab - og dels instrumental undervisning på hjemskolen. Kun én af de optagne ni elever går til dagligt på Thisted Musikskole. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk