Skolevæsen

- Middelmådigheden dominerer

Erik Ingerslev har været kommunalpolitiker i 25 år. Den ny Jammerbugt Kommune er noget miskmask præget af middelmådighed.

Selv om SF's Erik Ingerslev snart har været med i lokalpolitik i 25 år skal han ikke bruge mange sekunder på at finde den byrådsbeslutning frem, som han betegner som den absolut værste: - Det var den borgerlige bloks beslutning om at privatisere den kommunale madordning her i 2010, siger Erik Ingerslev. - Den borgerlige flertalsgruppe havde den holdning, at der skulle privatiseres for en hver pris. Vi har en regering, som konstant presser på for privatiseringer, og privatiseringen af den kommunale madordning lever jo fint op til regeringens krav, siger han. - Venstres gruppe i Jammerbugt Kommunalbestyrelse består af grundtvigianere og handelsskolefolk. I øjeblikket har handelsskolefolkene magten. Det betyder, at så meget som overhovedet muligt skal privatiseres uanset konsekvenserne, lyder det fra Erik Ingerslev. 1. januar er det 25 år siden han debuterede som lokalpolitiker i byrådet i den daværende Aabybro Kommune. Han forsøgte uden held at komme i byrådet i både 1978 og 1982. Første gang på en rød borgerliste og anden gang på en tværsocialistisk liste. - Jeg har selvfølgelig ofte tænkt på, om det har været sliddet værd. Men jeg synes, der i Aabybro har været tilslutning til mine synspunkter - også fra folk, som har andre politiske holdninger, siger han. - Jeg kan ikke sige, at den og den konkrete afgørelse i byrådssalen skyldes min indsats. Men jeg vil tillade mig at sige, at mange af mine ideer med tiden er blevet til virkelighed. Ting ta'r tid. Eksempelvis gjorde jeg mig i Aabybro Kommunes tid til talsmand for, at det vigtigste ikke var at få nye arbejdspladser hentet til kommunen, men at at vi burde satse på gode faciliteter til borgerne, så de flyttede til Aabybro Kommune. Placeringen af en virksomhed er egentlig ligegyldig - det vigtigste er at få folk til at flytte til vores område, fortæller Erik Ingerslev. - Den holdning gav tæsk i første omgang, mens seks år senere lavede vi i Aabybro Kommune en plan, som fokuserede på bosætning. - De ideer vi er kommet med fra SF skal modnes. Det har jeg ingen problemer med, siger han. Partiet har også flere gange været med i et forlig om kommunens budget. - Vi har været med i budgettet, når der er fornuft i det forslag, der lægges frem, siger Erik Ingerslev, som glæder sig over, at SF efter kommunalvalget for et år siden har fået et godt samarbejde med Socialdemokraterne. - Det projekt kan forhåbentlig være med til at ændre flertallet i Jammerbugt Kommunalbestyrelse, siger han. Erik Ingerslev havde den glæde, at SF aldrig gik tilbage ved kommunalvalgene i Aabybro Kommune. I de sidste to perioder havde partiet to pladser i byrådet. Fire forskellige kommuner Ingerslev var bestemt ikke tilhænger af den ny Jammerbugt Kommune. - Jeg ønskede at bevare kommunerne, som skulle stå for kerneområder som skoler, børnepasning, ældre og fritid, mens amterne skulle overtage områder som eksempelvis specialundervisning og miljø. - I Aabybro Byråd var vi 15 ud af 17, som gik ind for den ide, men i stedet har vi nu fået noget, som man godt kan betegne som noget miskmask. Der er fortsat store opgaver, som den ny og større kommune ikke kan løfte. Tidligere havde vi amtet til at hjælpe, men nu skal vi finde nye samarbejdspartnere, mener Erik Ingerslev. - En kommune bestående af Aabybro, Pandrup og Brovst var så på tale. Senere kom Fjerritslev til efter en afstemning. For os var valget så selv at sige ja eller få det pålagt af ministeriet, tilføjer Erik Ingerslev. Om ægteskabet mellem de fire kommuner bliver lykkeligt, vil han endnu ikke afgøre. Der skal gå lidt længere tid, inden dommen kan fældes. - Men forskellen mellem de fire kommuner er meget større, end de fleste tror. Og Aabybro er blevet den helt store taber ved sammenlægningen. På mange områder er serviceniveauet faldet drastisk i forhold til det, vi kendte i Aabybro. Nu skal vi bygge op igen ud fra den økonomi, der er til rådighed, siger han. Erik Ingerslev lægger ikke skjul på, at det kommunale ambitionsniveau er for lavt. - Middelmådigheden skinner for meget igennem. Vi bør have større ambitioner, mener han. I forbindelse med den igangværende debat om ny skolestruktur har SF tidligt meldt ud, at det bliver nødvendigt at lukke skoler. - Vi vil gerne være med til at bevare de små skoler, men det kræver, at vi får økonomi til det, siger Erik Ingerslev. - Og vi tror ikke på, at der bliver så stor en tilflytning til de mindre områder, at børnetallet vil stige. - Vi er nødt til at se på skolestukturen ud fra helikopterperspektiv. Det kan godt være, at man som politiker kommer til at se anderledes på det end flertallet i et lokalområde, men så må man være klar til at blive bedømt på det ved det næste valg. Sådan har jeg altid forsøgt at optræde som politiker, siger Erik Ingerslev. Der er reception for Erik Ingerslev på rådhuset i Aabybro mandag 3. januar kl. 15. Samme dag fylder han 63 år.