Midler fra Leader+ kan sætte blus på aktiviteter i Astrup-Sønderskov Hallen

Måske er der en tilbygning på vej til hallen med scene til teater og musik

ASTRUP:ASIF og Astrup-Sønderskov Hallen har planer om at bruge Leader+ midler til at få bygget og indrettet nogle faciliteter, der kan bruges af andre end dem, der normalt færdes i sportskredse. Går planerne igennem, sådan som de foreløbigt er formuleret, så er det især de teater- og musikinteresserede, der får gavn af udvidelsen. Ifølge disse tanker skal der laves en tilbygning til hallen, således at der indrettes en fuldt monteret gymnastiksal, og den kombineres med en scene, der kan give optimale forhold for teater og musikinteresserede. Der skal også være plads til fitness i tilbygningen ligesom møderum og andre ting skal medtænkes i en lokal høringsfase. Det første udkast er sendt til høring i det lokale landsbyråd, som synes det er et godt projekt, og forslaget skal herefter behandles i det kommunale Leader+ udvalg. - Kommer vi videre derfra, ligger der en stor opgave forude for Hallen og ASIF, sagde ASIF-formand Jens-Ole Kjeller Petersen på idrætsforeningens generalforsamling forleden. Han oplyste, at bestyrelsen pusler med andre ideer efter at alt papirarbejde omkring jordbyttet i forbindelse med, at legepladsen blev etableret på den gamle lysbane. Bestyrelsen er stadig inde i en ide- og analysefase angående anvendelsen af det nye areal. De aktuelle overvejelser går på, om det nye areal skal anvendes til en, måske to tennisbaner, en minifodboldbane, måske en håndboldbane eller eventuelt en hel ny seniorfodboldbane. Et hjørne af det nye areal får spejderne måske lov til at låne, idet bestyrelsen har givet Jens-Ole Kjeller Petersen bemyndigelse til at afslutte nogle forhandlinger med spejderne. De føler sig lidt klemt inde i hjørnet på legepladsen og ønsker mere albuerum til blandt andet bivaukker og pionerarbejde. På det sportslige område kunne fodboldafdelingen fortælle om tilgang af ungdomsspillere, og at der for første gang i lang tid også har været damespillere. Den kommende sæson ser også god ud, men der er mangel på ungdomstrænere. Håndboldafdelingen glædede sig over, at der kom tilgang af spillere som følge af, at ASIF for første gang har et hold i serie 1 på herresiden. Badminton synes også at have slået rod, mens svømning meldte om en mindre tilbagegang. Årets aktiviteter gav et overskud på ca. 2500 kroner og dertil skal lægges et overskud på 27.800 kroner fra cafeteriet. Både Jens-Ole Kjeller Petersen og Niels Marquardsen blev genvalgt.