Lokalpolitik

Midler i P-fond tæt på udløbsdato

Rådmand varsler bedre planlægning af parkeringsanlæg fremover.

Det er muligt at udbygge parkeringshuset med yderligere fire plan, så huset kommer til at rumme i alt ni parkeringsdæk. Budgettet for denne løsning er på 17,2 mio. kr. Foto: Henrik Bo

Det er muligt at udbygge parkeringshuset med yderligere fire plan, så huset kommer til at rumme i alt ni parkeringsdæk. Budgettet for denne løsning er på 17,2 mio. kr. Foto: Henrik Bo

En del af pengene i Aalborg Kommunes P-fond er på vej tilbage, hvor de kommer fra, medmindre de snarest bliver brugt, og det har fået teknik- og miljøudvalget til at forberede en større udvidelse af parkeringshuset ved Aalborg Kongres & Kultur Center. Det er muligt at udbygge parkeringshuset med yderligere fire plan, så huset kommer til at rumme i alt ni parkeringsdæk, men ifølge teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard (V) er antallet af dæk endnu ikke endeligt afgjort. - Vi skal først have afklaret, om det ville være en fordel at lægge tag på huset med henblik på at forlænge dets levetid. Viser det sig, at det er mest hensigtsmæssigt med tag på bygningen, kan der blive tale om at nøjes med to ekstra dæk, forklarer hun. På hvert dæk er der plads til 43 biler. I den mest udbyggede version vil bygningen dermed få yderligere 172 pladser. 9,6 millioner i P-fond Budgettet for versionen med fire plan lyder på 17,2 millioner kroner, hvoraf halvdelen, 8,6 millioner kroner, ifølge reglerne kan hentes i P-fonden, hvor der i øjeblikket ligger godt 9,6 millioner kroner. En del af pengene har ligget i fonden i snart fem år. Er de ikke brugt på finansiering af et nyt P-anlæg, som er taget i brug, inden udløbet af de fem år, skal de retur til de bygherrer, der har indbetalt pengene. Ved udgangen af i år vil der stå 9,6 millioner kroner i P-fonden. Heraf står en kvart million til at falde for forældelsesgrænsen ved nytår. Et år senere vil det være tilfældet for yderligere godt to millioner kroner. På grundlag af forløbet omkring den konkrete sag har udvalget besluttet, at der skal gennemføres en analyse med henblik på placering af fremtidige parkeringspladser i Aalborg. - Det er foregået i bagvendt rækkefølge, og det er ikke en rimelig proces. Den rimelige procedure må være, at man i god tid planlægger parkeringsfaciliteter på et velbeliggende sted, og når der så er sparet midler nok op til formålet, så bygger man, siger Mariann Nørgaard, der dog pointerer, at det ikke er udtryk for, at det ikke er relevant med flere parkeringspladser ved Aalborg Kongres & Kultur Center. - God brug for ekstra parkering - Centret kan sagtens bruge flere pladser i forbindelse med de store arrangementer, der finder sted der, og der er også et stigende antal borgere i Aalborg med bil, som gerne vil have en fast parkeringsplads inden døre, siger hun. Den øvrige del af finansieringen til projektet, som kan stå færdig om et år, dækkes via indtægterne fra parkeringsafgifter. På den konto står der ved årets udgang knap ni millioner kroner.