Nordjylland

Midlertidig bestyrelse

Det ny trafikselskab, der fra årsskiftet skal afløse Nordjyllands Trafikselskab, får en midlertidig bestyrelse, til det for alvor træder i funktion fra 1. januar. De ny kommuner besætter syv af ni pladser i besty-relsen, mens regionen får to pladser. I næste måned indledes arbejdet med køreplanerne, og i september tager forberedelsesudvalget for regionerne stilling til det ny selskab.