Midlertidig genbrugsplads

GENBRUG:Dette er et svar til Lars Christensen fra Dronninglund Borgerforening. Jo, det er en uheldig situation, hvor Dronninglund by står uden genbrugsplads i halvandet år. I februar rejste jeg forslaget om en midlertidig genbrugsplads på et møde i forsyningsudvalget. Forslaget blev henlagt med den begrundelse, at selv en midlertidig plads vil kræve en miljøgodkendelse. Og selv om det ikke længere er amtet, som skal give en sådan godkendelse, så tager det stadig tid, nu er det blot statens miljøcenter, som skal give den endelige godkendelse. Fra i år er det jo AVV, som driver genbrugspladserne, og i forsyningsudvalget henstiller vi til AVV om, at de sørger for udvidet åbningstid i Hjallerup og evt. Asaa i denne vanskelige periode. En ny mulighed som er kommet fra januar er afhentning af større møbler, hårde hvidevarer og lign. Her ringer man blot til AVV, så kommer de efter det. Her er der da tale om en serviceforbedring, også for Dronninglund-borgere, men mange er ikke opmærksomme på det. Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg tror på, at Dronninglunds borgere fortsat vil være fornuftige og tålmodige folk. Der er truffet nogle beslutninger omkring etablering af en golfbane, som ikke kan gøres om, og som på den lange bane gerne skulle blive til glæde for Dronninglund.