Dronninglund

Midlertidig godkendelse

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Botilbuddet StopUng, Præstbro, har fået en midlertidig godkendelse af Brønderslev Kommunes socialudvalg, på ejendommen Agertoften 8 i Flauenskjold. Den midlertidige, betingede godkendelse, er gældende for perioden 1.-31. december 2008. Botilbuddet StopUng vil kunne få en permanent godkendelse, når tilsynsmyndigheder finder de endelige betingelser opfyldt. Første statusrapport skal i øvrigt forelægges for socialudvalget. - Der har været meget snak om institutioner af den art, og især omkring det uddannede personale. - Derfor vil vi følge institutionerne meget tæt, fortæller Ole Jespersgaard (S), formand for socialudvalget. Det er den tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling, der er et samarbejde mellem Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev, der skal forestå godkendelsesprocessen.