Børnepasning

Midlertidig placering af daginstitution

Byrådet besluttede tilbage i juni måned, at den nye daginstitution, der skal servicerer kommende borgere i den nye bydel, Støvring Ådale, skal starte op med en børnehavegruppe i midlertidige lokaler

Samtidig forventer forvaltningen, at der bliver brug for at udvide kapaciteten med cirka 14 børn fra februar 2009. Der skal findes en løsning, inden den nye institution står klar til brug. Forvaltningen forslår som en mulig løsning, at man, som i Skørping, etablerer en forårsløsning, hvor børnene efterfølgende kan fordeles til eksisterende institutioner efterhånden som der bliver plads. Eller man kan starte den midlertidige institution op med plads til de ekstra børn, som så kan flytte med ind i de nybyggede lokaler, når de står klar. En række lokaler er undersøgt med henblik på en placering af den midlertidige institution. Enebærhuset, Børnehuset på Kærvej og Spejderhuset på Hjedsbækvej. Politikerne i økonomiudvalget valgte for nylig at følge indstillingen fra børne- og ungdomsudvalget, som foretrækker en helårsløsning. Økonomiudvalget henlagde spørgsmålet om placeringen til de lukkede punkter, men sagen kommer på byrådets møde næste gang Når den nye institution i Støvring Ådale står færdig, skal den have plads til 20 småbørn og 80 børnehavebørn.