EMNER

Midlertidig præst indsættes i Asaa-Melholt

Kirsten Pallesen skal midlertidigt virke i Asaa og Melholt

ASAA:Siden sognepræst Peter Bandholm gik på pension, har kirkerne i Asaa og Melholt stået uden egen præst. Det rådes der nu bod på. Kirsten Pallesen indsættes nemlig i som præstevikar i de to sogne. Det sker i dag klokken 10 i Asaa Kirke. Kirsten Pallesen tog i 1995 teologisk embedseksamen fra Århus Universitet. Før hun begyndte på teologi-studiet, havde hun i mange år arbejdet som lægesekretær ved sygehusene i Aalborg. - Jeg har tilbragt næsten hele mit liv i Nordjylland. Heraf halvdelen af tiden i Østvendsyssel. - En kortere årrække var jeg sognepræst og sygehuspræst på Falster, men efterfølgende har jeg fungeret som præstevikar i Østvendsyssel, fortæller Kirsten Pallesen. Hun bor meget tæt på de to kirker, hvor hun nu får sit virke. - Jeg glæder mig meget til at virke i den landsdel, hvor jeg trives bedst. - Dagen i dag bliver derfor en ganske særlig dag for mig, siger den kommende præstevikar. Efter søndagens indsættelse serveres der et lettere traktement i kirken. Formand for Asaa Menighedsråd, Kirsten Hylander, er glad for, at området får en præst. Når Asaa Præstegård er renoveret, er det planen at opslå stillingen ledig, så der igen kan blive liv i Asaa Præstegård.