midlertidige servicemål i Nordjylland

Straks: Akutte patienter. 14 dage: Kræftpatienter, subakutte patienter og visse hjertepatienter i pakkeforløb. 1 måned: Patienter, der ikke er behandlingskrævende på kort sigt, men hvis rehabiliteringsmuligheder forværres ved manglende behandling. 3 måneder: Patienter, som ikke er behandlingskrævende på kort sigt, og som har en sygdom, der ikke forværres på længere sigt. Ubestemt ventetid: Patienter, som i dag ikke er omfattet af behandlingsgaranti. Det drejer sig om organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, herunder refertilisationsbehandling, høreapparatbehandling, kosmetisk behandling, kønsskifteoperation, psykiatrisk behandling og rekreations- og rehabiliteringsophold. Herudover omfattes heller ikke forskningsmæssig, eksperimentel eller alternativ behandling.