EMNER

Midlet vigtigere end målet?

Sten Würtz er den seneste, der har meldt sig i koret af liberalister, der råber efter flere tvangsudbud af kommunale opgaver.

I sit indlæg (16.3.) drømmer Sten Würtz sig langt væk til en liberalistisk drømmeverden, hvor private udbydere står i lange køer for at overtage kommunale kerneopgaver. I stedet burde han forholde sig til virkeligheden, som er en hel anden. Her drives kommunerne effektivt, hvorfor mange private leverandører har opgivet tanken om at tjene penge på de kommunale opgaver. Det betyder, at kommunerne i mange tilfælde spilder millioner af kroner på nytteløse udbud, som kun har det formål at leve op til regeringens rigide krav på området. Det er endnu ikke lykkedes mig at få svar - fra hverken regeringen eller for den sags skyld Sten Würtz – på, hvorfor kommunerne absolut skal tvinges til at sende en bestemt procentdel af deres opgaver i udbud. Jeg har i alle mine indlæg påpeget, at kommunerne allerede i dag kan sende så mange kommunale opgaver i udbud, som de ønsker. I modsætning til regeringen, hvor midlet åbenbart er langt det vigtigste, er målet om en god velfærd, uanset hvem der udfører opgaven, langt vigtigere for Socialdemokraterne. Debatten om kommunale udbud har efterhånden kørt i en del uger her i NORDJYSKE, og det er ikke fordi, der på det seneste er kommet meget nyt frem fra modsatte side. Så tilbage står blot at konstatere, at der er en klar politisk forskel på området. På den ene side står regeringen, der ønsker at tvinge flere kommunale opgaver i udbud ud fra en liberalistisk ideologi om, at private altid er meget bedre. I modsætning til regeringens tvang har socialdemokraterne tillid til, at kommunerne bedst selv vurderer hvor mange opgaver, der skal sendes i udbud. Det er i sidste ende kommunerne, der sidder med opgaverne i det daglige og derfor også dem, der har bedst føling med, hvor det giver god mening at sende deres opgaver i udbud.