Midt i en krisetid

Peter Laigaard kritiserer i dette læserbrev en ekstra bevilling til musikskolen-

Peter Laigaard, Højvangen 6, Frederiskhavn.
Byrådsmedlem og folketingskandidat
Peter Laigaard
Lokalpolitik 12. april 2011 12:24

Midt i den ophedede politiske diskussion omkring de 30.000 kr. som Lyngså kulturhus er bevilget, rejser der sig helt andre principielle problemer omkring en anden beslutning truffet for nyligt i Kultur og Fritidsudvalget i relation til den økonomiske styring i vores kommune. Her bevilgede et flertal godt 500.000 kr. yderligere til den kommunale musikskole under henvisning til "feriepengeforpligtigelse til en fratrådt leder samt fratrædelse af en lærer". Selvfølgelig skal man afregne ferieforpligtigelser til en fratrådt leder, men man kan så glæde sig over at "man sparer" tilsvarende i forbindelse med den nye leder som tiltræder, og argumenterne holder derfor ikke vand. Af redegørelsen vi i sådan en situation skal modtage fremgår det, at en stor del af underskuddet bl.a. skyldes "to større fejlslagne musicals og for højt aktivitetsniveau i forhold til det økonomiske råderum". Sikkert spændende aktiviteter for en musikskole, men vel ikke strengt nødvendig når man påtænker at skolen har som sin primære aktivitet at tilbyde undervisning indenfor de givne økonomiske rammer man har fået stillet til rådighed. Beslutningen indeholder to meget principelle problemstillinger. For det første er den urimelig i forhold til andre kommunale institutioner, der møjsommeligt må spare sammen med henblik på at foretage investeringer indenfor de vedtagne budgetter. På samme møde blev vi orienteret om, hvordan skøjtehallen møjsommeligt ligger penge til side til en ny ismaskine, hvordan Bannerslundshallen sparer op til nyt inventar, hvordan Syvsten hallen sparer op til forbedringer etc. Samtidig skal alle disse institutioner søge om at bruge deres overskud. Jeg frygter ikke mindst set i lyset af den økonomiske udvikling i kommunen, hvor vi nu bl.a. indenfor det nuværende budget skal til at finde 6 mio. kr. til skoleområdet, at vi senere hen ikke kan tillade institutionerne at bruge deres eget opsparede overskud. Beslutningen er derfor et helt igennem forkert signal at sende til alle disse institutioner i en periode med økonomisk smalhals og stram økonomisk styring. End ikke en beslutning om kun delvis tillægsbevilling var det muligt at få gennemført i den pågældende situation. For det andet er sagen principiel fordi to af kultur og fritidsudvalget medlemmer fra venstre (Pia Carlsen) og konservative (Jens Porsborg) samtidig sidder i bestyrelsen for musikskolen. Det er helt åbenlyst, at netop bestyrelsen i den pågældende sag ikke har været sin opgave voksen med at sikre den nødvendige økonomiske tilsyn med musikskolen. Det er derfor ikke mindre betænkeligt, at man så efterfølgende selv kan stemme yderligere bevillinger igennem. Jeg vil i det videre arbejde i byrådet arbejde for at vi undgår lignende situationer i fremtiden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...