Midt i en krisetid

Peter Laigaard undrer sig i dette læserbrev over en ekstra bevilling til musikskolen her midt i en krisetid.

Peter Laigaard, Byrådsmedlem og folketingskandidat 
Højvangen 16, Frederikshavn
Peter Laigaard
Musik 12. april 2011 13:17

En nylig truffet beslutning i Kultur og Fritidsudvalget rejser nogen principielle problemstillinger. Her bevilgede et flertal godt 500.000 kr. yderligere til den kommunale musikskole under henvisning til "feriepengeforpligtigelse til en fratrådt leder". Selvfølgelig skal man afregne ferieforpligtigelser til en fratrådt leder, men man kan så glæde sig over at "man sparer" tilsvarende i forbindelse med den nye leder som tiltræder. Af redegørelsen fremgår det, at en stor del af underskuddet bl.a. skyldes "to større fejlslagne musicals og for højt aktivitetsniveau i forhold til det økonomiske råderum". Efter min mening ikke strengt nødvendige aktiviteter når man påtænker, at skolen har som sin primære aktivitet at tilbyde musikundervisning. Beslutningen indeholder to meget principelle problemstillinger. For det første er den urimelig i forhold til andre kommunale institutioner, der møjsommeligt må spare sammen for at foretage investeringer i deres institutioner. På samme møde blev vi orienteret om, hvordan skøjtehallen møjsommeligt ligger penge til side til en ny ismaskine, hvordan Bannerslundshallen sparer op til nyt inventar, hvordan Syvsten hallen sparer op til forbedringer etc. Beslutningen er derfor et helt igennem forkert signal at sende til alle disse institutioner i en periode med økonomisk smalhals og stram økonomisk styring. For det andet er sagen principiel fordi to af kultur og fritidsudvalget medlemmer fra Venstre og Konservative samtidig sidder i bestyrelsen for musikskolen. Det er helt åbenlyst, at netop bestyrelsen i den pågældende sag ikke har været sin opgave voksen med at sikre den nødvendige økonomiske tilsyn med musikskolen. Det er derfor ikke mindre betænkeligt, at man så efterfølgende selv kan stemme yderligere bevillinger igennem. Jeg vil i det videre arbejde i byrådet arbejde for at vi undgår lignende situationer i fremtiden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...