Lokalpolitik

Midtby-borgere tilfredse

Nyt skitseprojekt for Tygelsgade-området falder i god jord

BRØNDERSLEV:- Vi er blevet hørt. Det skal I have tak for. Det er dejligt at opleve, at demokratiet fortsat lever. Sådan faldt ordene fra en deltager i borgermødet onsdag på rådhuset. Mødet handlede om planlægningen for boligområdet, der omfatter området ved Tygelsgades gamle skole. Dan Sandberg har i første ombæring fremlagt et projekt, der omfattede en boligblok i tre etager på gårdarealet. Den plan har mødt modstand hos beboerne i området - og i særdeleshed hos beboerne i Tygelsgade. - Det første projekt ligger underdrejet, oplyste Bjarne Rasmussen fra teknisk forvaltning. I stedet arbejder parterne med et helt nyt projekt, der kan imødekomme indsigelserne. Og den nye grovskitse blev præsenteret på borgermødet. Stemningen hos de fremmødte var positiv - dog var signalet, at der fortsat skal arbejdes med de trafikale forhold i området. Økonomi afgørende Det springende punkt i det nye projekt bliver dog økonomien. - Byrådet har ikke taget stilling til det nye projekt. Og det forudsætter, at projektet skal støttes. Det er et dyrer projekt, som Dan Sandberg ikke kan løfte med mindre, der kan skydes byfornyelsespenge i det, oplyste Bjarne Rasmussen. En mulighed er, at opføre nogle af boligerne som støttede andelsboliger. - En anden forudsætning er, at den gamle sygekassebygning indgår i projektet. Forudsætningen er, at den nedrives, og der opføres et nyt byggeri - det er der heller ikke taget stiling til, tilføjede Bjarne Rasmussen. Projektet omfatter godt 30 boliger i området. - Indsigelserne omkring skyggevirkninger og indbliksgener på det tidligere projekt har vi stort set undgået ved at vende bygningerne, konkluderede Bjarne Rasmussen. Løfter området En af Dan Sandbergs bygninger - den der i dag huser grill og frisør - skal rives ned, og der skal opføres en ny bygning. Hertil kommer, at facaderne på ejedomme langs Algade og Torvet renoveres - og hermed får hele kvarteret et løft. Dan Sandberg betegnede projektet som en rigtig god løsning, og han glædede sig over, at kommunen havde åbnet for nye muligheder. - Det kan blive et utroligt godt område. Det bliver byggeri af høj kvalitet. Og det skal have et udseende, der har respekt for bygningerne i området. Området skal gøres til en helhed, sagde Dan Sandberg, Om økonomien i projektet kan blive stopklods er uvist. - Det er svært at få byfornyelsesmidler. Og vi ved, at der er stor politisk interesse for at komme i gang med byfornyelse i Jerslev, sagde udvalgsformand Karsten Frederiksen (K). - Politisk vil vi gerne have projektet i gang - og afsluttet - så hutigt som muligt. Det skal ikke ligge tre-fire år. Så vi vil arbejde for en hurtig afklaring, lovede byrådsmedlem Kim Toft (V).