Lokalpolitik

Midtby skal hænge bedre sammen

Flere steder i Løgstør trænger der til en opstramning, mener arbejdsgruppe

LØGSTØR:Løgstørs midtby er indrettet for bilister, og det er sket på bekostning af pladser til udeliv og ophold for borgere og besøgende. Sådan lyder det i byfornyelsesprogrammet for Løgstør by, hvor der de kommende år vil ske ting og sager. Den såkaldte helhedsorienterede byfornyelse har været på tale gennem et stykke tid, og hidtil har nogle arbejdsgrupper været på banen for at komme med forslag til forbedringer. Nu er programmet blevet godkendt, og derfor vil arbejdsgrupperne blivet samlet igen i det nye år, så de enkelte delprojekter kan diskuteres og realiseres. En arbejdsgruppe har beskæftiget sig med Byens Rum og været på vandring rundt i midtbyen. Det har affødt en række forslag, som overordnet set handler om at skabe en bedre sammenhæng i byen. En ting er at skabe bedre forbindelser til og fra havneområdet, så byen får et større præg af at være limfjordsby. Hele havnen er blevet gennemgået af en anden arbejdsgruppe, og deres forslag er tidligere beskrevet her i NORDJYSKE Stiftstidende. En anden ting er at udnytte de eksisterende pladser bedre. Det gælder for eksempel Skoleengen, hvor arbejdsgruppen gerne ser bedre veje fra Fischersgade og Fredensgade. Derved vil Skoleengen sandsynligvis blive brugt til parkering, så Østerbrogade bliver aflastet, og i det hele taget bør pladsen have et løft. Selve hovedstrøget, Østerbrogade, bør også tage sig pænere ud, mener arbejdsgruppen. Der skal være en sammenhæng i belægning på vejene, grønne planter, skulpturer og andet. Kunst- og kulturprojekter spiller en stor rolle for arbejdsgruppen Byens Rum. En idé går på at lave små vandkanaler, der kan være med til at lede fodgængere rundt i midtbyen. Belysningen skal være god og kan eventuelt indgå i nogle kunstprojekter, og sammenfattende skal der være indbydende steder at opholde sig.

Forsiden