EMNER

Midtbyen får sin egen fokus-gruppe

Gruppåens første opgave bliver af udsmykke det ny torv på slagterigrunden

BRØNDERSLEV:Byforskønnelse, byfornyelse, trafik i midtbyen, parkering samt grønne områder. Disse emner skal fremover drøftes i en ny Midtbygruppe, der bliver nedsat af Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg. Gruppen mødes første gang i maj. Gruppen skal bestå af repræsentanter fra Handelsstandsforeningen, Handicaprådet, Ældrerådet, Brønderslev Erhvervs- og Turistcenter, Grundejerforeningen Brønderslev, Kulturelt Samråd samt en afdelingsleder fra teknisk forvaltnings byggeri- Plan og Miljø-afdeling. Midtbygruppens formål er at være ide-, hørings- og diskussionsforum, når der snakkes udvikling af Brønderslev midtby. Gruppen har hverken vedtægter eller penge til rådighed. Men gruppen kan komme med udtalelser i sager med betydning for midtbyen. Planen er, at teknik- og Miljøudvalget fremover skal beslutte, hvilke konkrete sager der skal sendes til høring i Midtbygruppen. Samtidig kan teknisk forvaltning sende udvalgte konkrete eller principielle sager om skilte og facader til udtalelse, hvis der ikke kan opnås enighed med en ansøger. Udsmykning Når gruppen mødes i maj, er et at de første punkter på dagsordenen udsmykning af byens nye torv i forbindelse med byggeriet på den tidligere slagterigrund. Forvaltningen vil i den forbindelse rette henvendelse til Statens Kunstfond for at få støtte til et større kunstværk på torvet. - Det bliver spændende at få inspiration og ideer, og på den måde kan vi sikre, at vi også de kommende år kan sikre, at vi har en stærk og attraktiv midtby. Karsten Frederiksen understreger, at alle borgere med gode ideer til midtbyens udvikling fortsat er velkomne til at byde ind. - Alle kan komme med gode forslag til, hvordan vi kan styrke midtbyen. Med midtbygruppen styrker vi dialogen og inddrage væsentlige interesser i bymidten. Vi sikrer, at kommunikationen foregår let og smertefri. Karsten Frederiksen mener ikke kommunikationen har haltet tidligere. - Tidligere har der været kontakt med handelsstandsforening. Men vi ønsker at inddrage endnu flere med henblik på at styrke og koordinere indsatsen i midtbyen. Taknisk chef Asger Nielsen forsikrer, at Midtbygruppen ikke vil afløse offentlige møder om tiltag i midtbyen: - Det er spørgsmål om, at forvaltningen løbende i processerne har et håndterbart forum, som vi kan bruge.