Midtfjord har vendt bøtten

Sparekassen Midtfjord, der har hovedsæde i Ranum, har vendt den økonomisk bøtte og kan glæde sig over, at der nu igen er overskud på bundlinjen.

Erling Vingborg anser Sparekassen Midtfjords halvårsresultat for at være acceptabelt.

Erling Vingborg anser Sparekassen Midtfjords halvårsresultat for at være acceptabelt.

RANUM:Det viser det regnskab for første halvår af 2009, som sparekassen netop har offentliggjort. - Vi kan konstatere et beskedent overskud på godt en mio. kroner efter skat. Det faktiske resultat blev et overskud på 1.094.000 kr. efter skat, hvor det for første halvår af 2008 var et underskud på 8.413.000 kr. Så indtjeningen udvikler sig igen i en fornuftig retning, siger direktør Erling Vingborg, der anser resultatet for værende acceptabelt, Sparekassens netto rente- og gebyrindtægter har haft en stigning på godt 800.000 kr. og i halvåret har kursregulering på sparekassens aktie- og obligationsbeholdning givet et positivt resultat på godt tre millioner kroner. Finanskrisen har desuden medført, at sparekassen har vurderet et behov for nedskrivninger på udlån på 5,7 mio. kr. - Det er forsat de meget svære tider for især erhvervslivet, der belaster denne ned- skrivning, siger Vingborg. Sparekassens omkostninger er samlet belastet med omkring 2,5 mio. kr. som følge af udgift til garantiprovision til Bankpakke I, samt de foreløbige tab på de pengeinstitutter, der er lukket og overtaget af Finansiel Stabilitet. Sparekassen Midtfjord overtog i foråret 2009 Ebh Banks afdeling i Aggersund. Det forretningsomfang, som sparekassen overtog, har i al væsentlighed været udtryk for den aktivitetsstigning, der har været på sparekassens ind- og udlån. Sparekassens indlån er steget med ca. 93 mio. kr. og udlån med ca. 24 mio. kr. Balancen er steget med 75 mio. kr. til nu ca. 663 mio. kr. Solvens er 16,9 procent - hvor lovens krav er 8.