EMNER

Midtthy som et centrum

Landsbyerne i midten af Thy har en del ukendte fordele, som nu kan komme frem i lyset.

Hørdum Gl. Skole var ramme om det femte møde i rækken, som skal give politikere og Real Dania Fonden viden om udviklingsmulighederne i landsbyerne i Thy. Omkring 60 borgere fra de seks større og mindre byer - Snedsted, Skjoldborg, Skyum, Sønderhå, Koldby og Hørdum - var mødt op for at høre om muligheden for at få del i de 60 millioner kroner, som fonden og kommunen tilsammen vil ”spytte i kassen”. Kommunens tekniske direktør, Torben Juul-Olsen, forklarede som på de andre møder, at ikke alle projekter bliver taget med og heller ikke i alle landsbyer og områder af Thy. Til gengæld bliver der så en pæn portion penge til de udvalgte projekter: - Men alle må da gerne sende individuelle ideer ind, forklarede han. En anden pose guld fra det offentlige, blev også nævnt på mødet, men med lidt mere skepsis: De mange hundrede millioner, som fødevareministeren har lovet landdistrikterne over de næste år: - Jeg skal til et møde i denne uge, hvor jeg håber ministeriets embedsmænd kan fortælle mig, hvor pengene bliver af, sagde Thorkild Jensen fra Landsbygruppen Thy. Han repræsenterede i princippet også noget af det, som kommune/Realdania-projektet vil støtte: Lokale ildsjæle, der har en god idé, men som måske mangler personer eller netværk til at hjælpe. Når de sidste tre møder har været holdt, bliver der arrangeret et heldags stormøde den 28. april i Vestervig Aktivitetscenter, hvor alle involverede i de lokale møder kan få udvekslet tanker og ideer. De endelige beslutninger om projekter falder først senere på året. niels.hansen@nordjyske.dk