Midtthy vil på landkortet

"Thy på Tværs" er indsendt af en række borgerforeninger og private lodsejere i området

Pro­jekt­le­der Gun­nar An­der­sen fra Midt­thy-pro­jek­tet ¿Thy på Tværs¿ på et af de mest spek­ta­ku­læ­re ste­der på cy­kel­ru­ten, der også kan kø­res i bil. Nem­lig på ras­te­plad­sen på top­pen af Le­gind Bak­ke med ud­sigt ud over Ove Sø og et kig ind i Na­tio­nal­park Thy. Foto: Klaus Mad­sen

Pro­jekt­le­der Gun­nar An­der­sen fra Midt­thy-pro­jek­tet ¿Thy på Tværs¿ på et af de mest spek­ta­ku­læ­re ste­der på cy­kel­ru­ten, der også kan kø­res i bil. Nem­lig på ras­te­plad­sen på top­pen af Le­gind Bak­ke med ud­sigt ud over Ove Sø og et kig ind i Na­tio­nal­park Thy. Foto: Klaus Mad­sen

Sognene i Midtthy vil nu også på landkortet i forbindelse med de landdistriktsprogrammer, der er i gang i Thisted Kommune, herunder de rare penge fra fonden Realdania. Projektet har fået navnet "Thy på Tværs" - forstået som et bælte fra hav til fjord eller omvendt. Cykel- og bilrute Grundlæggende afgrænser initiativtagerne i den forbindelse Midtthy med en cykelrute - der også kan køres i bil. Med en afstikker til Skyum Østerstrand afgrænses den mod syd af Tøttrupvej-Hørdumvej-Tårnvej-Legindvej, hvor den så ved Kystvejen slår et lille sving nedad omkring Nedergårdsvej og Istrupvej til Stenbjerg og ude til ladepladsen, der er forbindelsen i vest til Nordsøruten langs havkysten og den kommende Nationalpark Thy. Mod nord afgrænses området fra Stenbjerg ad Stenbjergvej, hvor der laves en smutvej ind omkring klitplantagen og Nørhå, men ellers helt mod øst til Vilsund, hvor der så lukkes af mod øst ad Skyumvej. Også her gøres der dog en omvej ind om Stagstrup Kirke. 28 mio. kr. Bag det fælles forslag står Skyum Borger- og Forsamlingshus, Koldby Håndværker- og Borgerforening, Hørdum Håndværker- og Borgerforening, Sundby og Omegns Håndværker- og Borgerforening, Snedsted Håndværker- og Borgerforening foruden Sønderhå-Hørsted Kulturcenter samt de private lodsejere Thy Bondegårdsferie & Gårdbutik ved Lis og Jørgen Immersen, Stagstrup, Stutteri Hove ved Gitte Søgaard og Poul Hove, Nørhå, Nørhå Fiskepark og Dambrug ved Lone og Mads Borregaard, Nørhå, og Stutteri Mjölnir ved Lotte Berg og Haraldur Sigvaldason, Nørhå. Alt i alt løber de forskellige projektforslag op i ca. 28 mio. kr. To nye cykelstier Heri indgår dog 9,5 mio. kr., som man almindeligvis vil opfatte som kommunale anlægskroner, nemlig to cykelstier. Den ene skal gå fra Koldby Skole til Hørdum-Hallen - ikke, som det har været foreslået i mange år, langs Borgergade, Hørdumvej og Tårnvej, men - bag om Koldby over Fuglhøjgård og nord om Hørdum. Den anden cykelsti er på Stenbjergvej-Vilsundvej de tre kilometer fra Møgelvej til Sundbyvej. Private lodsejere Der indgår også 13-14 mio. kr., som vedrører investeringer i og omkring de private forretninger, hhv. Thy Bondegårdsferie & Gårdbutik, Stagstrup, Stutteri Hove, Nørhå, Nørhå Fiskepark og Dambrug samt Stutteri Mjölnir. Førstnævnte vil etablere seks portaler udendørs og indendørs om Thys natur og kultur, i dag og historisk, med tilhørende faciliteter plus overnatning. Stutteri Hove vil indrette ridetilbud til turister, og Stutteri Mjölnir vil etablere et helt nyt ridecenter med islandsheste, også med overnatningsmuligheder. Endelig vil Nørhå Fiskepark og Dambrug udvide en eksisterende sø med tilhørende faciliteter. Det selvejende Sønderhå-Hørsted Kulturcenter - den gamle kommuneskole, der i dag lejer ud til friskolen - søger om ca. 2,4 mio. kr. til et nyt køkken, omklædnings- og badefaciliteter, overnatningsmuligheder og en scene. Turisme-infrastruktur Resten af projekterne handler mest om etablering af cykelruten med diverse faciliteter og formidlingsmæssige tiltag - hvad man også kan kalde turisme-infrastruktur, selv om en hel del af tingene naturligvis også vil være til glæde for de fastboende. Heri indgår Skyum Østerstrand med bedre vej og p-plads samt opholdsareal med pavillon og læbeplantning, stiforbindelse fra Stagstrup Kirke til Fævig med forbindelse til Sundby Sø, etablering af en sø ved anlægget i Snedsted, fem vandrestier i Sønderhå med formidling og etablering af pavillon m.v. i Sønderhå Plantage ved Ove Sø og på Legind Bakke, hvor der i forvejen er en rasteplads med udsigt over Ove Sø samt endelig en oprensning af bydammen i Sønderhå. Fælles hjemmeside Projektleder Gunnar Andersen, Hørsted, fortæller, at dertil er det meningen, at der skal etableres en fælles hjemmeside på internettet med tilknyttede artikler om de mange forskellige interessante spot i Midtthy plus henvisninger til de mange gårdbutikker og øvrige producenter af specialfødevarer, som der er i netop dette område. Midtthy-projekterne indgår i Thisted Kommunes samlede behandling af de ca. 100 ansøgninger, der er indkommet i forbindelse med Realdania-puljen. Sagsbehandlingen ventes i henhold til et brev til ansøgerne at tage vinteren med.

Breaking
Følg snestormens rasen live - politiet vil have lastbilerne af vejene
Luk