Energiselskaber

MidtVest Bredbånd går i betalingsstandsning

Finanskrisen indhenter MidtVest Bredbånd med krav om en bedre solvens

I 2004 besluttede energiselskaberne GEV A/S i Grindsted, Ikast Værkerne Holding A/S i Ikast, Midtjyllands Elektricitetsforsyningsselskab a.m.b.a. i Brande, NOE Net A/S i Holstebro, Thy-Mors Energi i Nykøbing og Thy Højspændingsværk a.m.b.a. i Bedsted at stifte MidtVest Bredbånd. Siden efteråret 2008 har selskabet været ude i økonomisk stormvejr. På en ekstraordinær generalforsamling i MidtVest Bredbånd blev anlægsudgifterne nedskrevet med 261 mio. kr. og gælden på 62 mio. kr. blev konverteret til indskudskapital. Desuden blev de seks energiselskaber enige om at skyde yderligere 80 mio. ind i selskabet. Læs mere i Thisted Dagblad lørdag