Energiselskaber

MidtVest Bredbånd i betalingsstandsning

MidtVest Bredbånd er gået i betalingsstandsning. Selskabet er ejet af seks energiselskaber. To af dem er hjemmehørende i Thy.

Selskabet er leverandør af fibernetydelser til ip-telefoni, internetforbindelse og digitalt tv til private, institutioner og virksomheder. MidtVest Bredbånd er ejet af seks energiselskaber, blandt andetThy-Mors Energi og Thy Højspædingsværk i Bedsted. Formanden for MidtVest Bredbånd Flemming Poulsen peger på finanskrisen, som årsag til, at det knap fem år gamle selskab er væltet omkuld. - Værdien af selskabets aktiver er over den sidste måneds tid blevet væsentligt reduceret, og krav fra selskabets bankforbindelser til solvens og kaution for driftkreditter har resulteret i et samlet billede, som har dannet baggrunden for, at bestryrelsen har set sig nødsaget til at trække i i nødbremsen. Og det på trods af, at MidtVest Bredbånds seks ejere i november gav tilsagn om at tilføre selskabet ekstra kapital. MidtVest Bredbånd vil fortsat forsyne alle kunder med internet, tv og telefoni som normalt