Migatronic slap væk fra røde tal

Kæmpeordre fra VW gav svejsekoncern et pusterum

FJERRITSLEV:Med en kæmpeordre på 60 millioner kroner fra de tyske folkevognsfabrikker lykkedes det i 2002 svejsekoncernen Migatronic at få udviklingen vendt så meget, at året sluttede med et overskud på 1,8 mio. kr., mens der året inden stod minus 10,9 mio. kr. på bundlinien. Den negative udvikling blev brudt trods skærpet konkurrence, men som den internationale situation ser ud i øjeblikket nærer Migatronic intet håb om at forbedre sin indtjening yderligere i år. Ledelsen fremhæver, at der skal ske en positiv udvikling i de generelle konjunkturer på verdensplan, før efterspørgslen på svejsemaskiner igen stiger. For Migatronic gruppen udgør VW-ordren til datterselskabet Migatronic Automation samtidig et gennembrud inden for bilindustrien og den blev hentet hjem i samarbejde med såvel moderselskabet som det tyske datterselskab. Administrerende direktør Peter Roed oplyser, at den store ordre også har udløst en række mindre følgeordrer, og han har positive forventninger til fremtiden, når det gælder bilfabrikkerne: - Ikke sådan, at vi ligefrem har noget på trapperne. Men der er ingen tvivl om at vi med en løsning, der har givet gevinster i selve produktionsgangen nyder stor opmærksomhed. Derfor er jeg overbevist om, at vi er med i billedet i fremtiden, ikke bare hos folkevognsfabrikkerne men hos mange andre bilproducenter - sammen med konkurrenterne, naturligvis, siger Peter Roed. Migatronic er til stede på de fleste europæiske markeder og anfører, at salget i 2002 var hårdt ramt af de nedadgående konjunkturer i Tyskland, Frankrig, Italien og til dels Holland. Derimod levede England, Ungarn og Tjekkiet op til forventningerne, og i Sverige, Norge og Finland lå salget på niveau med 2001, men ledelsen er stadig utilfreds med indtjeningen i disse lande. Migatronics 2002-omsætning steg til 302 mio. kr., fem mio. kr. mere end året før, og en del af det beskedne overskud var i øvrigt resultatet af en højesteretsdom i en sag om skattefradrag for medarbejderaktier, som gav en ekstraindtægt på 1,5 mio. kr. Bestyrelsen foreslår, at der som sidste år heller ikke udbetales udbytte i år. I stedet foreslår den, at aktiekapitalen i Migatronic nedskrives med 1,3 mio. kr. til 13,2 mio. kr. ved annullering af B-aktier (hvorved værdien af de tilværende aktier stiger). Egenkapitalen var ved årets udgang 173 mio. kr., svarende til 67,2 procent af koncernens samlede aktiver. Migatronic koncernen med hovedsæde i Fjerritslev består af moderselskabet, Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, og en række tilknyttede virksomheder. Migatronic udvikler og producerer produkter med tilknytning til svejsebranchen og er Danmarks største på sit felt og teknologisk set blandt Europas førende producenter af lysbuesvejseudstyr.