Nibe

Mikkel træner mest af alle i NB

} HÆDER: Mikkel Møller, ankermand mellem stængerne hele sæsonen for det succesrige førstehold fra NB i serie 2, har modtaget "Saluttens Mindepokal" som den spiller, der er noteret for flest træningspas. Måske ikke så sært, da han bliver trænet af farmand, Karsten Møller. Pokalen blev stiftet, da den mangeårige leder i Nibe Boldklub, Erik Jensen, døde, og efter familiens ønske lagde navn til den nye pokal. Hans tilnavn i klubben var netop "Salutten". } UDVIDER: Det går tilsyneladende godt i Nibe Baadelaug med 160 medlemmer. Så godt, at foreningen med formand Jens Poulsen i spidsen nu har fremskredne planer om at søsætte den kommunalt godkendte udvidelse af "Værftet". Nibe baadelaugs medlemmer møder hinanden i små røde bygninger ved det lille havnebassin, men årsmødet var henlagt til Hotel Nibe, hvor 58 medlemmer klappede af kasserer Bruno Jensen regnskab, der balancerer. Formand Jens Poulsenog Øjvind Nielsen blev genvalgt Byrådet forlængede i december lejekontrakten med Nibe Baadlaug frem til 31. marts 2010 . Til gengæld fordoblede kommunen lejen fra 100 til 200 kroner om året. Samme vilkår gælder ejerlavene "Slæbestedet", "Pynten" og "Rusen". Nibe Baadlaug lejede fra kommunen første gang 1. januar 1995, og kontrakten var uopsigelige for begge parter frem til og med 31. december i år. } FARVEL: Graver ved Sebber Kirke siden 1992, Knud Nielsen, er netop gået på efterløn, og afløst af Jens Terp, der i perioder bliver afløst af Villy Sønderholm. Daværende kirkeværge Toft Rasmusen spurgte i 1992 Knud Nielsens hustru, Henny, om hun kunne træde til med et dags varsel, og sagde ja. Stllingen blev opslået, og besat med Henny Nielsens mand, men med fruen som afløser. Hun fortsætter med at køer mad ud til pensionister, men parret satser på at få mere tid til børnebørn. Det afgående graverpar blev søndag fejret ved en åben sammenkomst på Sebber Kro arrangeret af menighedsrådet