Mikrobølgeovne lækker farlige stråler

Mikrobølgeovne lækker stråler, som flere forskere mener er skadelige. På trods af det, er det ikke noget mikroovnsbrugerne får at vide

Mikrobølgeovnen, som mange hundrede tusinde danskere bruger til alt fra kødoptøning til færdigretsopvarmning, er farligere, end de fleste regner med. Selv helt fabriksnye ovne lækker nemlig stråler langs ovnlågen, og en slidt eller beskidt ovn lækker ifølge standardiseringseksperter omkring dobbelt så meget, som en ny ovn. Derfor bør mikrobølgeovnenen betragtes som en farlig produktgruppe. Det mener lektor og mikrobølgeforsker Sianette Kwee, der er ansat på Institut for Medicinsk Biokemi på Aarhus Universitet. - Hvis du står for tæt på en mikroovn, så sker der altså det samme med dig, som der gør med maden. Dine molekyler bliver opvarmet indefra. Derfor skal man gå nogle skridt væk fra ovnen, sørge for at vedligeholde den godt og ikke stå og glo ind i den, når den er i gang, siger hun. Hun forklarer, at den type skader, man kan få af strålerne strækker sig henover forstyrrelser af centralnervesystemet, hormonsystemet og immunsystemet til fremskredne stadier af grå stær og forskellige kræfttyper. - Problemet er bare, at skaderne typisk kommer over længere tid, og uden at forbrugerne får andet end influenzalignenede symptomer af det i begyndelsen, siger hun. Af blandt andet den grund har landets kontrolmyndighed på området, Elektricitetsrådet ikke været bekymret for ovnen, for som afdelingschefen for kontrolafdelingen Jan Roed siger, "så viser vores overordnede risikovurdering, at det ikke er det farligste produkt vi har på markedet. Vi bliver nødt til at fokusere på de produkter, der er akut farlige - som kan stikke ild til ting frem for dem, der formentlig kan være skadelige på længere sigt." Måske er det også grunden til, at to ældre mikroovnsvejledninger fra Arbejdstilsynet og Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser ikke er kommet ud til en særlig stor kreds af mennesker og grunden til, at der ikke står et ord om strålingsfare i de brugsvejledninger, som følger med, når man som dansker køber en ny mikroovn. Det vil Sundhedspolitisk ordfører og læge Lene Garsdal (SF) gøre sit for, at der bliver lavet om på. Hun vil i løbet af de kommende dage rejse problemet overfor sundheds- og beskæftigelsesministeren og spørge dem om, hvad de har tænkt sig at gøre i sagen. Forbrugerrådet oplyser, at rådet vil kontakte Sundhedsstyrelsen og Elektricitetsrådet med henblik på at få føjet advarsler ind i de danske brugsanvisninger.