Mild næse for manglende skolelæge

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Kommune har brudt reglerne ved ikke at sørge for, at alle skolebørn får tilbud om to helbredsundersøgelser. Det konkluderer tilsynsrådet på baggrund af en klage fra byrådsmedlemmerne Jette Toft og Paul Rode Andersen (SF). Men selv om tilsynsrådet giver klagerne medhold, så finde rådet ikke anledning til at foretage sig mere. Frederikshavn Kommune har nemlig fra 1. august i år igen egen skolelæge til at foretage helbredsundersøgelserne. Læge Dorthe Worm tiltræder den vakante stilling efter sommerferien. Baggrunden for klagesagen er, at Frederikshavn Byråd besluttede at erstatte de lægelige helbredsundersøgelser med undersøgesler foretaget af en sundhedsplejerske. Byrådsfelrtallet valgte den udvej, da kommunen i første omgang ikke fik kvalificerede ansøgere til skolelægestillingen. Et flertal i byrådet besluttede i konsekvens heraf helt at spare skolelægens løn væk på budget 2004. SF fandt, at byrådsflertallet med besparelsen markerede, at det heller fremover ikke agtede at følge lovgivningen på området. Derefter afgik klagen til tilsynsrådet.