Thisted

Milde vinde over landet

Landbrugsministeriet satte i går kroner og øre på udviklingsmidlerne til landdistrikterne. Her blev Thisted Kommune tilgodeset med det næsthøjeste beløb, nemlig godt tre mio. kroner årligt, foreløbig for 2007 og 2008.

Pengene skal fordeles af en lokal aktionsgruppe, der for Thisted Kommunes vedkommende dannes den 6. juni på Øst Vilsund Færgekro. Initiativtagerne har valgt at samle Thisted og Morsø kommuner under en fælles paraply for at gøre nytte af synergieffekten - heriblandt et fælles sekretariat. I forbindelse med fordelingen af midlerne blev Morsø Kommune tilgodeset med knap to mio. kroner. De lokale aktionsgrupper bliver etableret som en del af regeringens landdistriktsprogram. Programmerne giver mulighed for at støtte en hel palet af projekter. carsten.hougaard@nordjyske.dk