EMNER

Mildere vinde over EU

LEDER Dansk formandskab med mange ambitioner varsler måske...

I betragtning af, at Danmark har været medlem af EU/Fællesmarkedet og senere EU i næsten 40 år - siden 1. januar 1973 - er der i lange stræk noget påfaldende halvhjertet over den måde, vi ofte diskuterer måden at være med i det fælleseuropæiske samarbejde på. Og noget halvhjertet over samarbejdet i det hele taget. I sin tid - ved afstemningen 2. oktober 1972 - var de daværende politikere måske nok ikke helt ærlige om, hvad EF skulle eller kunne føre til, altså et stadig tættere og mere forpligtende samarbejde i Europa. Og mere helhjertet er samarbejdet ikke blevet af, at Danmark i næsten 20 år har haft fire såkaldte undtagelser eller forbehold. Forbehold eller ej, Danmark har tidligere vist, at vi har kunnet få det bedste ud af at sidde for bordenden (i stedet for bare at sidde med ved bordet uden at stemmeret) - tænk bare på sidst Danmark havde formandskabet med de såkaldte "Københavns-kriterier", der i sin tid lagde stenene og banede vejen for en yderligere udvidelse af EU. Ambitionerne fejler heldigvis ikke noget hos statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) forud for næste danske formandskab fra 1. januar 2012. Her bliver løsningen af gældskrisen selvsagt et vigtigt emne sammen med vækst, grøn vækst og EU's budget fra 2014 til 2020. Alene det faktum, at Danmark ikke er med i den fælles valuta euroen og derfor ikke kan være med i alle forhandlinger, selv under dansk formandskab, kan godt gære processen en anelse kunstig. Et sted undervejs kommer danskerne derfor næppe uden om på et tidspunkt at blive spurgt, om de virkelig agter at holde fast i forbeholdene/undtagelserne, der i mange tilfælde har forvandlet os fra aktive medspillere til mere passive tilskuere. Efter 10 år med et meget markant EU-modstandsparti som bærende grundlag for en VK-regering må der blæse mildere vinde over et nødvendigt samarbejde i Europa.