Miljø i højsædet

NATUR/REGERING:Vi har gennemlevet 10 spildte år under den siddende regering, når det drejer sig om natur, miljø, klima og bæredygtighed. Derfor undrer det mig, at disse emner stort set er fraværende i den ellers buldrende valgkamp. Jeg er på ingen måde imod et bæredygtigt landbrug, men hvorfor har den siddende regering åbnet en ladeport for landbruget, når det gælder udledning af klimagasser, sprøjtegifte, gylle og gødning? Vi ønsker rent og urenset drikkevand, men alligevel bliver der hvert eneste år lukke mange drikkevandsboringer på grund af for høje tal for sprøjtegifte og næringsstoffer fra landbruget. Den kommende regering må som en af sine første handlinger sørge for, at vi får et bæredygtigt landbrug, hvor princippet om at "forureneren betaler" bliver knæsat, og hvor natur og miljø bliver prioriteret meget højt.