Lokalpolitik

Miljø må gå forud for hygge og profit

Har Læsø Kommune, eller hvem de ansvarlige er, overvejet at gå over til anden form for biobrændsel, som er mere CO2-neutralt end træ, ifm. saltproduktionen, eller har man overvejet at rense røgen?

Det har længe været videnskabeligt bevist, at brændeovne og opvarmning med træ giver relativt høje emissioner til atmosfæren af partikler og forbrændingsgasser. Cand.pharm. Poul Bo Larsen fra Miljøstyrelsen har gjort rede for de sundhedsskadelige effekter af luftforurening fra brændeovne. Ved forbrænding af træ kommer der en lang række kemiske forbindelser ud i atmosfæren, som både EU og Miljøstyrelsen i Danmark betegner som sundhedsskadelige. De fine partikler, der overvejende består af organisk kulstof (sod), betyder mest målt i vægt. Til vurdering af hvilke kemiske forbindelser, der er mest problematisk for folkesundheden, benyttede Poul Bo Larsen en fortyndingsfaktor f , hvor f = emission fra 1 kg træ af et kemisk stof / stoffets referenceværdi (der som oftest er værdien af stoffets koncentration i bybaggrunden målt i vægt pr m3). På den måde kan det beregnes, hvor mange gange skorstensrøgen skal fortyndes, for at man opnår et niveau som i bybaggrunden. For PAH (benzo(a)pyren) og for PM 2,5 beregnet på denne måde er f PAH= 5 x 1.000.000 m3,f PM 2,5 = 7 x 100.000 m3 (Hvis f PM 2,5 = 7 x 100.000 m3, vil det for de fine partikler sige, at der i stille vejr skal et 7 meter højt rum med et areal på 10 ha til for at fortynde røgen fra 1 kg brænde til bybaggrundsniveau. Det er derfor klart, at der må opstå forureningsproblemer, når alle brændeovnsejere samtidig fyrer 5 ¿ 10 kg brænde af en kold vinteraften S. C. ¿D.) Med dette i mente, og med tanke på det kæmpe store årlige forbrug/kg af brænde på saltsyderiet, er det en stor sodspredning saltsyderiet er årsag til. Kan man forestille sig en anden opvarmning end træ for at beskytte miljøet og klimaet eller en effektiv form for rensning af røgudslippet og derved sodudslippet? ja selvfølgelig kan man det, og jeg vil opfordre Læsøs lokalpolitikere til tværpolitisk at finde en brugbar løsning. Det er muligt, at det nuværende udslip og forurening ligger ¿indenfor lovens rammer¿ om tilladt udslip, men det skal ikke være en undskyldning for ikke at gøre noget ved problemet. Herved har kommunalpolitikerne chancen for at vise borgerne, at de kan varetage deres ansvar ved aktivt at verne om natur og miljø, og være med til at gøre Læsø endnu grønnere. Noget af hyggen og det historiske ved saltsydningen behøver ikke at forsvinde, hvis man evt. vælger at rense røgen, og her må man altså prioritere hvis man vil være med til at redde kloden og undgå polsmeltningen på længere sigt. Miljøet må bare gå forud for hygge og profit. Det kan umiddelbart virke som et lille problem, men det er det altså ikke når man ser på udregningen ovenfor eller læser andre undersøgelser. Har man evt. erfaring om sodsprædning fra undersøgelser som har med forbrænding af flis ved fjernvarmeanlægget at gøre, ellers skal der også renses røg der! Grønt nytår.