Trafikpolitik

Miljø og udvikling ind i trafikdebat

Pres på regeringen for, at kommission skal fortsætte med ny emner

NORDJYLLAND:Flere politikere er allerede inde i overvejelser om, hvordan planer om store trafikinvesteringer kan følges op med en diskussion om de miljømæssige og udviklingsmæssige konsekvenser. Således mener formanden for regionsrådet i Region Syddanmark, Carl Holst (V), at det vil være oplagt, at regeringens særlige infrastrukturkommission fortsætter sit arbejde, efter at det i november har fremlagt sin rapport om behovet for ny trafikinvesteringer. Fortsættelsen skal ske med henblik på at vurdere de miljømæssige spørgsmål. Carl Holst er formand for de fem regioners overordnede udvalg for regional udvikling. - Når jeg taler om, at infrastrukturkommissionen skal se på miljømæssige forhold, har jeg også det udviklingsmæssige i tankerne, siger Carl Holst. Han afviser, at der er tale om en kritik af infrastrukturkommissionens hidtidige arbejde: - Den har jo udført den opgave, som den er blevet sat til, siger Carl Holst. Hans synspunkt får fuld opbakning af det nordjyske medlem af folketingets trafikudvalg, Rasmus Prehn (S). - Jeg synes, at det vil være oplagt, at kommissionen fortsætter sit arbejde både med det miljømæssige og det udviklingsmæssige perspektiv. Når jeg har interesseret mig for forbedring af jernbaneforbindelser til Nordjylland, har det netop været for at sikre udviklingen. Det er vigtigt at se på CO2-problematikken og på mulighederne for at udvikle den kollektive trafik. Man kan f.eks. også se på mulighederne for at regulere trafikken elektronisk, hvor man nogle steder kan sætte farten ned, mens man på andre veje kan øge trafikhastigheden, siger Rasmus Prehn. Også næstformanden i det nordjyske regionsråd Niels Kristian Kirketerp (V), der er medlem af Danske Regioners udvalg for regional udvikling, og som indtil nytår var formand for amtets udvalg for teknik og miljø, kan tilslutte sig tanken om, at infrastrukturkommissionen fortsætter sit arbejde for at se på de miljømæssige forhold: - Jeg synes, at det vil være helt naturligt, hvis infrastrukturkommissionen fortsætter, siger Niels Kristian Kirketerp. torben.holm@nordjyske.dk