Miljøbilen har kørt den sidste runde

Miljøfarligt affald skal på genbrugspladsen - ny ordning for batterier

Affald 1. december 2004 05:00

BROVST: Miljøbilen, som i en årrække har hentet kemikalier, batterier og andet miljøfarligt affald hos borgerne, stopper pr. 1. januar. Faktisk har bilen allerede kørt sin sidste tur. Årsagen er, at der er for lidt at køre med. - Der er for få, som benytter bilen i forhold til de omkostninger, der er til ordningen, siger miljøtekniker Carsten Christensen, Brovst Kommune. I stedet skal miljø-affaldet afleveres på genbrugspladsen i Brovst. - Men for de borgere, som af den ene eller anden årsag ikke har mulighed for at aflevere det på genbrugspladsen, bliver der en mulighed for at få det miljøfarlige affald hentet i forbindelse med storskraldsordningen.Det kræver bare, at man forinden ringer til RenoVest og fortæller, at folkene også skal tage miljøfarligt affald med, siger Carsten Christensen. Desuden bliver der en helt ny ordning for aflevering af batterier. De kan lægges i en plastpose, som placeres oven på papircontaineren. Så bliver batterierne fjernet sammen med papiret. Men den ordning gælder kun for batterier. Miljøbilen kørte første gang midt i 90'erne og var dengang en stor succes. - Men efterhånden som det blev muligt for private at aflevere miljøfarligt affald på genbrugspladsen, blev miljøbilen brugt mindre og mindre, fortæller Carsten Christensen. De seneste år har bilen kun kørt tre gange om året. - I de seneste år har vi oplevet en nærmest eksplosiv vækst i mængder miljøfarligt affald, der er afleveret på genbrugspladsen. Derfor er der ingen grund til at frygte, at miljøbilens stop vil betyde, at det farlige affald smides steder, hvor det ikke skal være, til føjer Carsten Christensen. 1. januar 2005 bliver der udvidet åbningstid på genbrugspladsen og samtidig kan erhvervsvirksomheder også komme af med deres affald. Pladsen holder åben i alt 28 timer om ugen fordelt på alle dage bortset fra søndag. Byrådet har godkendt de ny åbningstider, som vil medføre en øget lønudgift på omkring 166.000 kr. Heraf dækker RenoVest de 125.000 kr., mens Brovst Kommune bidrager med resten. Jørgen Winther (S) foreslog på byrådsmødet, at der holdes åbent til kl. 19 om onsdagen. Den ekstra time kan så tages på et andet tidspunkt. - De åbningstider, der gælder, er efter anbefaling fra folkene på genbrugspladsen, sagde Kurt Mølgaard (V). Formanden for teknisk udvalg, Leif Madsen (UP) understreger, at inden åbningstiderne blev fastsat, blev folkene på genbrugspladsen spurgt hvornår der er mest pres på pladsen. - Åbningstiderne er efter deres anbefaling, siger Leif Madsen, som dog lover, at teknisk udvalg vil følge udviklingen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...