Miljøbilen tager ikke flere kanyler

Politikerne skal godkende nyt regulativ for klinisk risikoaffald

BROVST:Brugte kanyler, knive, reagensglas med blod, pus eller vævsvæske, smitteførende affald med levende bakteriekulturer, vådt engangsmateriale, forbindinger, afdækninger, bleer, hygiejnebind, dryppende vævsaffald. Det er en del af affaldet fra sygehuse, læge- dyrlæge- og tandlægeklinikker, og indtil 1. januar har Miljøbilen taget sådant specialaffald med, mens sygehuset har fået sit affald fjernet af et specielt firma i Hjørring, der indsamler affald for større enheder. Sygehuset får stadig sit affald fjernet af specialfirmaet, mens Miljøbilen ikke længere kører til de mindre erhvervsvirksomheder, men kun til private og til forretninger, der er med i butiksordningen. Derfor må der skaffes en anden mulighed for at få det affald fjernet, der ikke kan gå med i den almindelige skraldepose, og teknisk forvaltning indstiller til politikerne, at man godkender Mokana's regulativ for klinisk risikoaffald. Mokana er i fremtiden modtagevirksomhed for alt affald fra Renovest-kommunerne, og Brovst Kommune har allerede vedtaget et regulativ for Mokanas behandling af farligt affald fra virksomheder og offentlige eller private institutioner. Ifølge regulativet skal affaldsproducenten sortere affaldet, og skærende og stikkende genstande skal lægges i egnede brudsikre beholdere, mens andet smitteførende affald skal opbevares i gule sække. Endelig skal vævsdele opbevares i plastsække eller plastspande mærket "Klinisk risikoaffald - vævsaffald". Affaldet skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Affaldsproducenten kan aftale selv at tranportere affaldet til Mokana, men ellers afhentes affaldet ved en fast afhentningsordning, enten en gang årligt, en gang i kvartalet eller en gang månedligt. Døde dyr, enten fra landmænd eller fra dyrlæger, afhentes af anerkendte destruktionsanstalter. Miljøbilen kører fortsat til private husstande, blot afhentes affaldet kun fire gange årligt.