Miljøbiler ikke billige

Det bliver åbenbart ikke under den nuværende regering, at det bliver mærkbart billigere at købe en bil med et lavere brændstofforbrug. Det var ellers det resultat, som flere håbede på ville blive udfaldet af en tværministeriel arbejdsgruppes udredningsarbejde, men nej. Forleden kom nemlig rapporten, der slukkede lyset i øjnene hos miljøforkæmperne. Konklusionen var nemlig, at det simpelthen ville blive for dyrt for staten at reducerer afgiften for miljøvenlige biler. Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) siger: "Arbejdsgruppen har haft i opdrag at undersøge mulighederne og behovet for at omlægge registreringsafgiften, så denne i højere grad afspejler bilernes miljøbelastning. Analyserne viser, at de samfundsøkonomiske omkostninger er alt for høje i forhold til de miljømæssige gevinster. Omlægning af registreringsafgiften er derfor ikke en omkostningseffektiv måde at nedbringe bilernes miljøbelastning på," siger altså skatteminister Svend Erik Hovmand.