Miljøcenter kræver mindre arealudlæg

Staten kan ikke godkende omfanget af de arealudlægninger til nye boligkvarterer og erhvervsområder i Hjørring Kommunen, der følger af forslaget til kommuneplan.

Udstykninger til en ny bydel ved Løkkensvej får et mindre omfang i kommuneplanen end planlagt. Her er teknisk direktør Andreas Duus ved en tidl. udstykning i nærheden. Arkivfoto: Bente Poder

Udstykninger til en ny bydel ved Løkkensvej får et mindre omfang i kommuneplanen end planlagt. Her er teknisk direktør Andreas Duus ved en tidl. udstykning i nærheden. Arkivfoto: Bente Poder

På et møde mellem Hjørring Kommune og Miljøcenter Århus, der varetager statens interesser, blev kommunen bedt om at regulere udlæggene. Miljøcentret har en mindre optimistisk vurdering end kommunen til omfanget af arealer, der over de næste 12 år bliver behov for til byudvikling. Konsekvensen er at 40 hektar tages ud i et ændret forslag til kommuneplan, hvori der oprindeligt var udlagt 328 hektar. Udtaget har et større omfang, da kommunen også foreslår helt nye arealudlægninger. I Hjørring satses der på, at erhvervsudviklingen vil ske ved Sprogøvej og Farøvej, men i den nye udgave skæres 18,7 ha ud af et udlæg på 66,7 ha. Samtidig barberes nogle mindre erhvervsområder i Hørmested, Lendum og Poulstrup med 0,9 til 1,5 ha. Til gengæld udvides erhvervsområdet i Tårs ved Scandic Food og Nybovej med i alt 2,7 ha. På boligsiden er det blandt andet den ambitiøse plan om en ny bydel, som rammes af ændringen, idet 18,8 ha udgår af rammeplanlægning og overgår til ar være perspektivområde. Udlægningen af nye boligområder i Løkken, Tversted, Tornby og Åbyen får ikke så stort et omfang som først planlagt. Men der er blevet plads til et nyt boligområde i Lønstrup, som var glemt ved offentliggørelsen af kommuneplanen for et par måneder siden. Her udlægges 6 ha ved Kystvejen. Den barberede udgave af udlæg til nye bolig- og erhvervsområder er lagt ud på Hjørring for kommuneplanen www.nyespor.dk. Det er samtidig baggrunden for, at den offentlige høringsfase er forlænget frem til 11. maj. En anden årsag til den forlængede høringsfrist er, at Miljøcenter Århus gav kommunen besked om, at der skal udarbejdes retningslinier for anvendelse af vandløb, søer og kystvande. Her ville kommunen oprindeligt vente med retningslinier indtil kravene i en ny vandplan ligger klar fra regeringens hånd. Miljøcentret finder det hensigtsmæssigt at få lave nye retningslinier nu for at ophæve gamle retningslinier fra regionplanen.