Miljøet er for vegetarer

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor politikerne har så travlt med at få os allesammen til at spare på strømmen og vandet, købe energirigtige husholdningsmaskiner og biler, spare på toiletpapir og hvad ved jeg, men samtidig fuldstændig overser, at kødproduktion ¿ som vi har rigtig meget af i Danmark ¿ er noget af det mest energibelastende og forurenende overhovedet?

Faktisk kan en lang række miljøproblemer i dag sættes direkte i forbindelse med produktion af produkter fra dyr såsom vandforurening, enormt vandforbrug, fældning af regnskov, jorderosion, ørkendannelse og det helt store samtaleemne lige nu nemlig udslip af drivhusgasser. Uden sammenligning udgør dyrehold den største belastning af vores miljø via den intensive dyrkning af foderafgrøder med en kunstgødning, der er årsag til 65% af de globale udslip af lattergas, NO2, en 296 gange mere potent drivhusgas end kuldioxid. Desuden skaber kvægbrug metangasser, der er 23 gange mere potent end kuldioxid. En rapport fra Institut for Miljøvurdering viser, at en vegetarisk kost er mellem 7 og 56% bedre for miljøet end en gennemsnitlig danskers kost, alt efter hvilken form for miljøbelastning man kigger efter. Og FN¿s Fødevare- og Landbrugsorganisation fortæller, at 18% af de globale udslip af drivhusgasser kommer fra kødproduktionen, hvilket er mere end det, der kommer fra transportsektoren! Produktionen af et kilo oksekød er skyld i en mængde drivhusgas svarende til det, som en gennemsnitlig europæisk bil udleder for hver 250 km den kører. Kødproduktion er altså den største årsag til global opvarmning, fordi den skaber mere og farligere drivhusgas end selv trafikken. Så jeg undrer mig over, at ingen i forbindelse med al den fokus på klimaforandringer nævner vegetarisme?! Så kære politikere, mener I det virkelig alvorligt, når I fortæller, at vi skal gøre mere for miljøet? For så behøver I ikke fortælle mig, at jeg skal cykle i stedet for at køre bil, bruge el-spare-pærer, spare på vandet og skrue ned for varmen. Det eneste I behøver at gøre, er at blive vegetarer, for så kan jeg se, at I mener det alvorligt. Indtil da vil jeg fortsætte med at køre i bil de 50 m hen til bageren, lade computeren være tændt hele dagen og skrue op for varmen i stedet for tage mere tøj på ¿ for jeg forurener stadig mindre end jer!